Lithuanian English Rusian

Paslaugų pirkimai

Paslaugų pirkimai

 

2017-07-21 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Perkančiosios organizacijos turimos verslo valdymo sistemos “Microsoft Dynamics AX” versijų palaikymo paslaugų pirkimas

2017-07-21 Informacija apie sudarytas sutartis ir ketinimą sudaryti sutartis

K, Na, mikroelementų ir naftos produktų matavimų Ignalinos AE stebėjimo gręžinių vandens mėginiuose paslaugų pirkimas

2017-07-20 Informacija apie sudarytas sutartis

Skaitmeninių kompleksų OCE TDS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas

2017-07-07 Informacija apie sudarytas sutartis

Geležinkelio kelių augmenijos cheminio apdorojimo paslaugų pirkimas

2017-07-04 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Riedmenų techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas

2017-07-04 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie esamos IAE infrastruktūros darbų pirkimas

Peržiūrėta kartų: 83739