Lithuanian English Rusian
Spausdinti Ignalinos atominė elektrinė / Veikla / Informacija gyventojams, kilus radiaciniam pavojui

Informacija gyventojams, kilus radiaciniam pavojui

Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis, kilus radiaciniam pavojui

Gyventojų perspėjimas ir informavimas, kilus radiaciniam pavojui

Radiacinių avarijų klasės

VĮ IAE Avarinės parengties organizacijos štabo struktūra ir sudėtis

VĮ IAE galimi pagrindiniai radiaciniai pavojai ir galimas jų poveikis gyventojams ir aplinkai

Peržiūrėta kartų: 5519