Lithuanian English Rusian

Techniniai duomenys

Ignalinos AE techninės charakteristikos ir veikimo principai

Ignalinos AE veikė du kanalinio tipo šiluminių neutronų vandens-grafito branduoliniai reaktoriai RBMK-1500. Tai buvo galingiausi pasaulyje energetiniai reaktoriai. Šiluminė vieno bloko galia – 4800 MW, elektrinė – 1500 MW. Po avarijos Černobylio AE RBMK-1500 reaktorių galia buvo sumažinta ir juos eksploatuoti buvo leidžiama ne didesne kaip 4200 MW šilumine galia. Ignalinos AE, kaip ir visose elektrinėse, turinčiose RBMK reaktorius, buvo naudojama vieno kontūro šiluminė schema: į turbinas tiekiamas prisotintas 6,5 MPa slėgio garas susidaro tiesiog reaktoriuje verdant per jį tekančiam lengvajam vandeniui, cirkuliuojančiam uždaru kontūru. Elektrinė turėjo tik du energetinius blokus. Vieno reaktoriaus bloke buvo dvi turbinos, kurių galia po 750 MW. Kiekviename energijos bloke buvo patalpos branduolinio kuro transportavimo sistemoms ir valdymo pultams. Bendra abiem energijos blokams – mašinų salė, patalpos dujoms valyti ir vandens paruošimo sistemos.

RBMK reaktorių ypatumai

Ignalinos AE konstrukcija yra pažangiausia tarp RBMK reaktorius eksploatuojančių jėgainių. Palyginti su Černobylio AE, Ignalinos jėgainė buvo galingesnė, joje sumontuotos patobulintos avarijų lokalizacijos bei avarinio reaktoriaus aušinimo sistemos. Pagal kitus parametrus Ignalinos AE labai panaši į kitas elektrines, turinčias RBMK reaktorius. Ignalinos AE buvo „verdančiojo vandens“ jėgainių tipo. Reaktorių aušinantis vanduo, jam tekant per aktyviąją zoną, užvirinamas ir iš dalies paverčiamas garu. Perėjęs per reaktorių vandens ir garo mišinys patenka į didelius būgninius separatorius, esančius virš aktyviosios zonos. Čia nuo vandens atskirtas garas tiekiamas į garo turbinas. Atidavęs dalį savo energijos turbinai, garas kondensuojamas, o kondensatas maitinimo siurbliu grįžta į tą patį būgno separatorių, kur susimaišo su prieš tai iš garo atskirtu vandeniu. Pagrindiniai cirkuliacijos siurbliai vandenį grąžina į aktyviąją zoną, kur dalis jo vėl paverčiama garu. Šis pagrindinis ciklas yra tapatus pasaulyje plačiai paplitusiam BWR (verdančio vandens reaktorių) ciklui. Tačiau, palyginus su Vakarų šalyse naudojamomis BWR jėgainėmis, Ignalinos AE, kaip ir kitos RBMK reaktorius turinčios jėgainės, išsiskiria keliais ypatumais. RBMK reaktoriai yra kanaliniai. Taigi kiekviena branduolinio kuro rinklė talpinama į atskirą kuro kanalą. IAE jų buvo net 1661. Todėl prieš patekdamas į aktyviąją zoną aušinantis vanduo turėjo būti paskirstytas po tiek pat vamzdžių. Už aktyviosios zonos šie vamzdžiai suvedami į būgninius separatorius. Į juos atiteka vandens ir garo mišinys. RBMK reaktoriai priklauso šiluminių neutronų reaktorių kategorijai. Dėl daugybės vamzdžių aktyviojoje zonoje yra nemažai metalo. Tai pablogina reaktoriaus neutronines savybes. Siekiant jas pagerinti RBMK reaktoriuose naudojamas gerai greituosius neutronus lėtinantis, bet mažai jų sugeriantis grafitas. Ignalinos AE branduolinio kuro rinklės buvo keičiamos nesustabdžius jėgainės darbo. Tai dar vienas kanalinio tipo reaktoriaus pranašumas.

Atominė jėgainė – sudėtingas įrenginys, todėl ir panašumų, ir skirtumų, palyginti su kito tipo jėgainėmis, yra kur kas daugiau. RBMK reaktoriaus vidutinė savitoji galia palyginti su kitų tipų reaktoriais pagal aktyviosios zonos tūrį yra labai maža. Tai rodo, kad visiškai arba iš dalies nutrūkus elektros energijos tiekimui aktyvioji zona bus išlaikyta nepažeista net kelias valandas. Tai irgi unikali savybė, būdinga tik RBMK reaktoriams.

 

Peržiūrėta kartų: 51436