Lithuanian English Rusian

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija Valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje

Siekiame, kad mūsų veikla būtų grįsta pagrindiniais nešališkumo ir skaidrumo principais, kurių tinkamas įgyvendinimas sudaro prielaidas ir sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidrumo standartus.

Praneškite apie galimus korupcijos požymius

VĮ Ignalinos atominei elektrinei

Pranešimus apie galimai neteisėtus, neskaidrius atsakingų asmenų veiksmus, piktnaudžiavimo ir korupcijos atvejus įmonėje galite siųsti elektroniniu paštu prevencija@iae.lt arba skambinti anoniminiu pasitikėjimo telefonu su atsakikliu 28787.
Informacijos anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojamas.

Specialiųjų tyrimų tarnybai

Apie pastebėtus korupcijos požymius taip pat galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai internetu, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba telefonu (8 5) 266 3333.

Aktuali informacija:

1. VĮ Ignalinos atominės elektrinės korupcijos prevencijos politikos aprašas

2. VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų etikos kodeksas

3. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (2018 m.)

4. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (2017 m.)

5. VĮ Ignalinos atominės elektrinės vardu gautų dovanų perdavimo saugoti, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo tvarka

6. VĮ Ignalinos atominės elektrinės lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių aprašas

Peržiūrėta kartų: 2186