Išmontavimo variantų pasirinkimas, konceptualaus projekto ir R3 zonos išmontavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas

26 Rugsėjis,
2018
Išmontavimo variantų pasirinkimas, konceptualaus projekto ir R3 zonos išmontavimo poveikio...

IAE ketina sudaryti sutartį su kvalifikuotu ir patyrusiu inžinerijos konsultantu (Konsultantu) inžinerinėms paslaugoms teikti ir pirmiausia nori surinkti informaciją apie šias įmones arba Konsorciumų bendras įmones (JVC), kurios suinteresuotos dėl šios sutarties.
 
IAE nori gauti informaciją apie įmonę, jos veiklą (žr. 3 DALĮ) 2018 m. rugsėjo mėn. Daugiau informacijos žiūrėti nuorodoje 2103_R3D01_datasheet_for_potential_suppliers_Issue2.pdf.
Suinteresuotų įmonių atstovai gali būti pakviesti į 1 dienos seminarą ,,Reaktorių išmontavimo patirtis“.

2018 m. rugpjūčio mėnesį užsiregistravusiems dalyviams numatoma organizuoti tris analogiškus seminarus 2018 m. spalio 18 d., 2018 m. spalio 25 d., ir 2018 m. lapkričio 8 d. Registracijos forma buvo pateikta priede Form_A_participation_R3.pdf. 
 
Atsižvelgiant į didelį susidomėjimą ir patvirtintų įmonių/dalyvių skaičių dalyvauti seminaruose, Ignalinos AE skelbia papildomą seminarą 2018 m. lapkričio 15 d. Registravimo forma pateikta priede Form_A_participation_R3_additional.pdf.

IAE atkreipia dėmesį į tai, kad Ignalinos programos finansavimo tvarka (Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo finansavimas) neapriboja organizacijų, įmonių ar kitų šalių, kurios nėra Europos Sąjungos šalys, dalyvavimo nurodytoje sutartyje pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

IAE tikisi, kad po seminarų įmonės dalyvės pateiks savo komentarus ir klausimus. Prašome atsižvelgti į klausimų teikimo taisykles. Questions to the INPP.pdf

Prenumerata

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį
Loading