Lithuanian English Rusian
Spausdinti Ignalinos atominė elektrinė

Projektas B1

Bendri duomenys apie projektą

Projekto tikslas ir trumpas aprašymas:

Rangovas: Konsorciumas NUKEM Technologies GmbH ir GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH (NUKEM-GNS), Vokietija. Sutartis pasirašyta 2005 m. sausio 12 d.  NUKEM Тechnologies GmbH (NUKEM) yra vedantysis šio konsorciumo partneris.

Projekto vertė: Bendra sutarties kaina 194,4 mln. Euro.

Projekto įgyvendinimo eiga:

„Šaltųjų“ bandymų tikslai:

- pačio LPBKS komplekso ir joje sumontuotos įrangos, visų energijos blokuose modifikuotų ar naujai sumontuotų sistemų ir įrangos,  saugaus funkcionavimo ir darnios sąveikos tarpusavyje demonstravimas

- įsitikinimas, kad kompleksas ir visa jame bei energijos blokuose sumontuota įranga, įrenginiai ir sistemos atitinka projektiniams r sprendimams bei galima pradėti vykdyti bandymus naudojant radioaktyviąsias medžiagas („karštieji““ bandymai).  

„Šaltieji“ bandymai buvo atliekami keliais etapais – atskirai LPBKS, atskirai kiekviename energijos bloke vietoj panaudoto branduolinio kuro rinklių naudojant  jų imitatorius.

„Šaltieji“ bandymai sėkmingai baigti 2016 m. birželio 30 d.

Pirmosios fazės atlikimo tikslas buvo saugos kriterijų, nustatytų techniniame projekte, atnaujintoje saugos analizės ataskaitoje bei techniniame reglamente, patvirtinimas,. Pirmosios fazės metu abiejuose energijos blokuose, naudojant skirtingas pakrovimo schemas, buvo užkrauti 4 konteineriai, į vieną iš jų buvo pakrauta 12 nehermetiškų panaudoto branduolinio kuro rinklių.

Antrosios fazės, kurios metu buvo užkrauti dar 6 konteineriai, atlikimo tikslas, kuris kaip ir pirmojoje fazėje buvo saugos kriterijų patvirtinimo, buvo įsitikinti, kad konteinerių užkrovimo tempas atitinka Sutartyje nustatytus funkcionalumo reikalavimus, t.y. kad pastačius konteinerį jo nuolatinėje saugojimo vietoje LPBKS kitas užkrautas konteineris turi būti pastatytas savo saugojimo vietoje ne vėliau, kaip per 18 d. Tokiu būdu visi 190 konteineriai planuojama įkrauti ir  pastatyti į saugojimas vietas LPBKS iki 2022 m. liepos mėn. pabaigos. Tai labai svarbus faktorius įtakojantis visą Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo suplanuotą savalaikį vykdymą. „Karštieji“ bandymai buvo sėkmingai baigti 2017 m. balandžio 28 d., 4 mėnesiais ankščiau planuoto laiko.

Pagrindinės 2017-2021 metų užduotys :

Projekto dalis, susijusi su nepažeisto panaudoto branduolinio kuro tvarkymu, yra baigta.

Pažeisto panaudoto branduolinio kuro tvarkymas išskirtas į atskirą projekto dalį, nes jam sutvarkyti reikalinga speciali įranga ir technologija,  jo tvarkymas  prasidės tik po visiško nepažeisto panaudoto branduolinio kuro išvežimo iš energijos blokų. Pažeistą panaudotą branduolinį kurą numatoma sutvarkyti tokiais etapais:

Projektas finansuojamas Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis (TIENRF), administruojamomis ERPB. Donorų Asamblėją, kuri yra TIENRF valdytoja, sudaro Europos Komisija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija.

Peržiūrėta kartų: 31713