Lithuanian English Rusian
Spausdinti Ignalinos atominė elektrinė

Projektas B2/3/4

IAE KIETŲJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO KOMPLEKSAS (KRATSK)  

Bendri duomenys apie projektą

Projekto B2/3/4 tikslas yra pastatyti naują IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (KRATSK).

Komplekse bus apdorojamos kietosios radioaktyviosios atliekos, kurios susidarė iki galutinai sustabdžius 2-ąjį energijos bloką (2009 m. pabaigoje), ir atliekos, kurios susidarė nutraukiant IAE eksploataciją.

Projektą sudaro dvi savarankiškos dalys, įgyvendinamos vienu metu: B2 (Naujo kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo komplekso projektavimas ir statyba), B3/4 (Naujo kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso projektavimas ir statyba).

Pradėjus eksploatuoti naują kompleksą, IAE bus įdiegta nauja kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo sistema, atitinkanti visus naujausius Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos standartų ir TATENA rekomendacijų reikalavimus.

Pradėjus eksploatuoti naują KRATSK:

Rangovas: NUKEM Technologies GmbH (Vokietija). Sutartis pasirašyta 2005 m. lapkričio 30 d. Sutartinis perdavimo eksploatuoti terminas – 2009 m. gruodžio mėn. Naujai nustatyta perdavimo eksploatuoti data - 2018 m. birželis. Numatoma eksploatavimo pradžios data – 2018 m. lapkritis.

Projektas finansuojamas Tarptautinio IAE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas.

Projekto kaina: pradinė bendra sutarties kaina buvo 120 mln. EUR: B2 – 32,8 mln. EUR ir B3/4 – 87,2 mln. EUR.  Dabartinė sutarties kaina – 191 mln. EUR: B2 – 50 mln. EUR ir B3/4 – 141 mln. EUR. 

Esama situacija

IAE vadovybė nuolat reikalauja NUKEM Technologies GmbH laikytis darbų vykdymo grafiko. IAE nuolatos rengia išplėstinius susitikimus, kontroliuodama, kaip yra įgyvendinami įsipareigojimai vėlavimams panaikinti ir kaip yra mobilizuojami visi tam reikalingi žmogiškieji, techniniai ir finansiniai ištekliai.

2016 m. pabaigoje buvo suderintas ir pasirašytas naujas Sutarties papildymas, kurio dėka buvo pakoreguotas darbų vykdymo grafikas. Sutarties vykdymo terminas nepasikeitė - 2018 m. birželis.

Sutarties pakeitimu projekto B2/3/4 šalys susitarė dėl:

B2 RU2/RU3 ir B3/4 kompleksų "Šaltieji bandymai" (nenaudojant radioaktyviųjų medžiagų) sėkmingai užbaigti 2017 m. balandžio mėn.

2017 m. birželio 9 d. pradėti B234 kompleso "Karštieji bandymai" (naudojant radioaktyviąsias medžiagas).

2017 m. spalio 12 d. gauta VATESI licencija B3/4 komplekso eksploatavimui ir "Karštųjų bandymų" atlikimui (naudojant radioaktyviąsias medžiagas).

2018 metų pagrindiniai tikslai:

B2:

B3/4:

 

 

Peržiūrėta kartų: 23167

 

 

B1 ir B2/3/4 įgyvendinimo progresas