Lithuanian English Rusian
Spausdinti Ignalinos atominė elektrinė

Finansavimas 2014-2020

Finansavimo pagrindas

“PRIPAŽINDAMOS, kad dviejų Ignalinos atominės elektrinės 1500 MW galios RBMK tipo reaktorių, paveldėtų iš buvusios Sovietų Sąjungos, eksploatavimo nutraukimas yra beprecedentinio pobūdžio ir yra išskirtinė, šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta Lietuvai, ir tai, kad šis eksploatavimo nutraukimas bus tęsiamas ir po dabartinės Bendrijos finansinės perspektyvos pabaigos [...]” - Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartis, Protokolas Nr. 4.

Lietuvos Respublikai stojant į Europos Sąjungą, teko sustabdyti Ignalinos atominės elektrinės darbą, o Europos Sąjunga įsipareigojo teikti adekvačią papildomą finansinę paramą eksploatacijos nutraukimui. Europos Sąjungos šalys pripažino, jog Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas truks ilgiau, negu leido tuometinės finansinės perspektyvos, ir kad tai yra išskirtinė, neatitinkanti šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo finansinė našta Lietuvai. Jos paskelbė, kad, būdamos solidarios su Lietuva, yra pasirengusios tęsti papildomą reikalingą Bendrijos paramą eksploatavimo nutraukimui taip pat ir po Lietuvos įstojimo į ES.

Ignalinos AE sustabdymo pasekmės

Ignalinos AE uždarymas neigiamai veikia šalies ekonomiką. Lietuva jau šiandien susiduria su daugybe netiesioginių eksploatacijos nutraukimo kaštų (elektros kaina vartotojams pakilo 30%; energetinė priklausomybė nuo vienintelio tiekėjo – Rusijos – 80%), o ateityje teks ilgą laiką mokėti  už elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir saugojimą.

Uždarymo kaštai

IAE eksploatavimo nutraukimo kaštai yra neadekvatūs ir nepakeliami Lietuvos ekonomikai bei ženkliai viršija šiuo metu disponuojamus išteklius.

Techninės sąnaudos, skirtos Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimui iki 2029 m., buvo įvertintos 2011 m. kainomis. Kaštų padidėjimo prognozės buvo pateiktos, remiantis geriausiais prieinamais makroekonominiais rodikliais. Tarptautinių konsultantų parengtas Galutinis eksploatacijos nutraukimo planas bei gerokai į priekį pažengęs Greifsvaldo AE nedelsiamo išmontavimo procesas įrodo, kad apskaičiuotos išlaidos yra pagrįstos ir prasmingos. Lietuvos atveju darbų ir radioaktyviųjų atliekų apimtys ženkliai didesnės nei Greifswald‘o, o planuojama IAE uždarymui suma mažesnė. Šiai dienai Greifswald‘o kaštai jau sudaro 3.2 mlrd. eurų;
 

Peržiūrėta kartų: 29010