Lithuanian English Rusian

2017-09-13 Intensyvus darbas leido pasiekti ženklią pažangą

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (IAE), vadovaudamasi įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais bei įmonės vykdomų veiklų licencijų sąlygų, vykdo saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą.

Pastaraisiais mėnesiais pasiekta ženkli pažanga įgyvendinant pagrindinius eksploatavimo nutraukimo projektus:

-          IAE sėkmingai atliko Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (projektas B1, LPBKS) karštuosius bandymus ir penkiais mėnesiais anksčiau numatyto laiko gavo VATESI leidimą pramoninei naujos saugyklos eksploatacijai. Įmonė įrodė, kad yra tinkamai pasirengusi saugiai eksploatuoti naują saugyklą ir toliau tęsia panaudoto branduolinio kuro iškrovimą iš abiejų blokų;

-          Gautas leidimas statyti Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (projektas B25). Artimiausiu metu planuojama gauti VATESI licenciją statyti ir eksploatuoti atliekyną;

-          Pradėti ir šiuo metu sėkmingai vykdomi Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo komplekso (KRAIK) karštieji bandymai (projektas B2-1). Pagal grafiką karštieji bandymai turėtų baigtis 2017 m. lapkritį. Jiems pasibaigus, bus rengiami dokumentai kitam projekto etapui įgyvendinti – gauti VATESI leidimą pramoninei komplekso eksploatacijai;

-          Pasirašyta sutartis dėl Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno bei inžinierinių statinių statybos (projektas B19-2). Planuojama objekto statybos darbų užbaigimo data – 2019 m. vasaris;

-          Visu pusmečiu anksčiau numatyto laiko buvo atnaujinti antrojo bloko reaktoriaus iškrovimo darbai. Kuro iškrovimo darbų atnaujinimas pastebimai priartina IAE prie užsibrėžtų tikslų eksploatavimo nutraukimo ir saugos užtikrinimo srityse. Kuro iš reaktoriaus iškrovimas leis ženkliai sumažinti saugos sistemų skaičių, t. y. sumažinti jų eksploatavimo kaštus. Visą panaudotą branduolinį kurą planuojama išvežti iš abiejų blokų į saugyklą iki 2022 m. pabaigos;

-          Ir toliau intensyvėja išmontavimo darbų tempas. Rugsėjo 1 d. duomenimis šiais metais jau išmontuota 4 654 tonų įrangos ir susijusių konstrukcijų iš suplanuotų 6 727 tonų. Per visą eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 m. IAE  išmontuota apie 43 tūkst. tonų įrangos ir susijusių konstrukcijų. Tai sudaro apie 28 proc. įrangos kiekio, kurį planuojama išmontuoti per visą eksploatavimo nutraukimo laikotarpį iki 2038 metų. Visi darbai vykdomi pagal nustatytą darbų grafiką.

„Intensyvus projektų darbų tempas bei puikus komandinis darbas ir susitelkimas į realiai apčiuopiamus rezultatus leido pasiekti ženklią pažangą pagrindiniuose IAE eksploatavimo nutraukimo projektuose“, - teigia IAE generalinis direktorius Darius Janulevičius.

IAE įgyvendina unikalų eksploatavimo nutraukimo projektą, kurio eigoje nuolat susiduriama su naujais iššūkiais ir uždaviniais, neturinčiais analogų pasaulinėje praktikoje.

Ina Daukšienė, 
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt
Tel. (8-386) 29911

 

Peržiūrėta kartų: 538