Lithuanian English Rusian

2013-01-14 Gautas sprendimas dėl antrojo bloko reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų leistinumo

Š. m. sausio 11 dieną valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (IAE) gavo Aplinkos apsaugos agentūros, atsakingos už poveikio aplinkai vertinimo procesą, sprendimą dėl Ignalinos atominės elektrinės 117/2 pastato įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo leistinumo (projektas B9-0(2)).

Agentūros sprendimas yra vienas iš dokumentų, pagrįsiančių IAE prašymą dėl galiojančios antrojo bloko eksploatacijos licencijos sąlygų pakeitimo. Po galiojančios licencijos sąlygų pakeitimo, Ignalinos AE pradės saugų IAE 117/2 pastato įrangos išmontavimą.

Įgyvendinus  projektą B9-0(2), bus išmontuota ir dezaktyvuota apie 1000 tonų įrangos, didžiąją dalį kurios sudaro reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos hidrobalionai ir vamzdynai. Reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo metu bus panaudota praktinė IAE personalo patirtis, kuri buvo įgyta 2011 m. sėkmingai užbaigto analoginio projekto B9-0 (117/1 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo rengimo projektas) įgyvendinimo metu. 

Plačiau apie Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo projektus galite skaityti čia.

Natalija Survila,
L. e. p. IAE Komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt
Tel. (8-386) 28242

Peržiūrėta kartų: 949