Lithuanian English Rusian

2013-01-23 2012 m. Ignalinos AE sumažino išlaidas energetiniams ištekliams

2012 m. Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (IAE) sutaupė 12 mln. litų, sunaudojusi mažiau energetinių išteklių nei buvo planuota.

Didžiąja dalimi 12 mln. litų energetinių išteklių kaštų ekonomija buvo pasiekta dėl vykdomų energetinių išteklių taupymo programos techninių ir organizacinių priemonių IAE, kas leido sumažinti 17 proc. elektros energijos suvartojimą, 12 proc. šilumos energijos suvartojimą, dujų ir vandens suvartojimą atitinkamai 28 proc. ir 11 proc. palyginus su 2011 m.

2012 m. energetiniams ištekliams finansuoti buvo planuota išleisti apie 75 mln. litų, išleista 63 mln. litų (šilumai – planuota 38 mln. litų, išleista 32 mln. litų, elektros energijai – planuota 30 mln. litų, išleista 26 mln. litų, dujoms – planuota 6,5 mln. litų, išleista 5,0 mln. litų, vandeniui – planuota 0,19 mln. litų, išleista 0,13 mln. litų).

2012 m. IAE energetinių išteklių sąnaudos buvo finansuojamos Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis (96 proc.), VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšomis ir įmonės disponuojamomis nuosavomis lėšomis.

Natalija Survila,
L. e. p. IAE Komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt
Tel. (8-386) 28242

Peržiūrėta kartų: 1256