Lithuanian English Rusian

2013-01-31 Aktualus komentaras

Atsižvelgiant į Vokietijos įmonės „Nukem Technologies“ pranešimą apie vykdomus darbus dviejuose pagrindiniuose VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatacijos nutraukimo projektuose B1 (Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla) ir B2/3/4 (Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas) ir siekiant išvengti vienašališkai subjektyvios informacijos sklaidos apie projektų B1 ir B3/4 eigą, norime atkreipti dėmesį į šiuos faktus:

Nors pastebima, kad nuo šių metų pradžios projektą B2/3/4 įgyvendinanti įmonė „Nukem Technologies“ pradėjo pritraukti statybines pajėgas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso statybos darbuose, tačiau atnaujinami statybos darbai jokiu būdu negali būti atsvara komplekso darbui būtinos įrangos gamyboje ir tiekime. Ignalinos AE primygtinai pareikalavus pradėti tiekti įrangą jos kontrolei bei montavimui nustatyta, kad didelė jos dalis neatitinka jų pačių parengto bei valstybinio reguliatoriaus patvirtinto techninio projekto, nepateikti ar buvo pateikti nepriimtinos kokybės detalūs montavimo brėžiniai, dėl ko nėra galimybės pradėti net ir pateiktos įrangos montavimo aikštelėje. Šiuo metu į statybos aikštelę pristatyta tik 7 proc. įrangos, apie 5 proc. pradėta montuoti. Nors šiai dienai atlikta 70 proc. projekto B3/4 radioaktyviųjų atliekų saugojimo komplekso statybinių darbų, tvarkymo komplekse (B2) tik pradėti pamatinės plokštės darbai (6,7 proc. atliktų darbų). Nuo sutarties pasirašymo dienos pagal projektą B2/3/4 IAE atliko 53 proc. numatytų pagal sutartį mokėjimų.

Darbų atlikimo progresas visiškai netenkina pagrindiniame Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo projekte – Laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje (B1), kurį „Nukem Technologies“, kaip vedantysis partneris vykdo su kitu konsorciumo nariu GNS. Šiandien aktualiausias neišspręstas techninis klausimas – jau pagamintų konteinerių tinkamumas panaudoto branduolinio kuro saugojimui. Pagal 2012 m. liepos mėn. susitarimą GNS turi pateikti įmonei konteinerių saugumą pagrindžiančius dokumentus. Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. gruodžio mėn. gauta informacija buvo nepakankama, š. m. sausio 29 d. iš GNS buvo gauta papildomai prašyta konteinerių saugumo pagrindimo informacija, kuri šiuo metu yra analizuojama. Šiai dienai konsorciumas nėra išsprendęs ir kitų esminių projekto B1 su branduoline sauga susijusių bei techninius reikalavimus neatitinkančių elementų technologijos parengimo/projektavimo/gamybinių problemų. Nors laikinosios saugyklos pastato statybos, kuri nėra technologiškai sudėtingiausia projekto dalis, jau atlikta 75 proc. darbų,  pagrindinė projekto dalis galės būti įgyvendinta tik išsprendus esminius technologinius klausimus. Nuo sutarties pasirašymo dienos pagal projektą B1 IAE atliko 64,9 proc. visų pagal sutartį bei jos papildymus numatytų mokėjimų.

Pažymėtina, kad „Nukem Technologies“ Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotos teisės pripažinimo pažymos, pripažįstančios rangovo teisę būti ypatingo statinio projektuotoju Lietuvos Respublikoje, galiojimas baigėsi dar 2012 m. rugpjūčio 24 d. Tai neleidžia toliau vykdyti statybos ar montavimo darbų, reikalingų abiems projektams tęsti, kuriems iki šiol nebuvo parengta projektinė dokumentacija.

Primename, kad 2012 m. gruodžio 13 d. Londone vykusioje IAE uždarymo Donorų konferencijoje buvo priimtas sprendimas iki 2013 m. kovo 31 d. laikinai sustabdyti projekto B1 finansavimą, atsižvelgus į užsitęsusį esminių problemų sprendimo laikotarpį bei labai netenkinantį problemų sprendimo progresą. Pažymėtina, kad įmonė imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų laikomasi projektų techninėse specifikacijose numatytų reikalavimų ir nedarys jokių nuolaidų projektų įgyvendinimo branduolinės saugos ar kokybės sąskaita.

Natalija Survila,
L. e. p. IAE Komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt
Tel. (8-386) 28242

Peržiūrėta kartų: 1623