Lithuanian English Rusian

2013-03-06 Buvo pristatytas naujas IAE generalinis direktorius

Š. m. kovo 5 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) administracijai buvo pristatytas naujas įmonės generalinis direktorius Darius Janulevičius, kuris po įvykusio konkurso Energetikos ministro įsakymu buvo paskirtas į įmonės vadovo pareigas.

Pristatydama naują IAE generalinį direktorių Energetikos viceministrė Renata Cytacka teigė suprantanti, kokie sudėtingi iššūkiai laukia įmonės ir kokius svarbius sprendimus įmonė turi priimti artimiausiu laikotarpiu, todėl IAE reikalingas kompetentingas, gabus ir galintis suvaldyti kritines situacijas vadovas.

Naujas generalinis direktorius Darius Janulevičius kalbėjo apie problemas, su kuriomis įmonė šiandien susiduria ir kurias būtina kartu įveikti. Anot naujojo vadovo, pagrindinis uždavinys yra svarbiausių IAE vėluojančių projektų problemų sprendimas bei visų IAE įgyvendinamų projektų valdymo optimizavimas. Jau kelerius metus pagrindinė IAE veikla yra eksploatacijos nutraukimas, todėl būtinos permainos ir principiniai sprendimai projektų valdymo srityje. Pasak D. Janulevičiaus, pirmiausia dėmesys turi būti skirtas neatidėliotinų problemų sprendimui - privaloma rasti sprendimus dėl pagrindinių eksploatacijos nutraukimo projektų darbų vėlavimų, projekto B1 (Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla) techninių problemų ir finansavimo nutraukimo, optimalaus lėšų panaudojimo ir kt.

Siekiant toliau įgyvendinti elektrinės eksploatacijos nutraukimo projektą, IAE generalinis direktorius visiems palinkėjo dirbti komandoje, pritaikyti turimas žinias bei patirtį ir kartu ieškoti konstruktyvių sprendimų.

Darius Janulevičius nuo 2004 m. ėjo UAB „Hermis Capital“ direktoriaus pareigas. Savo ligšioliniame darbe D. Janulevičius yra sukaupęs didelę projektų valdymo ir įmonių restruktūrizavimo patirtį.

Natalija Survila,
L. e. p. IAE Komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt
Tel. (8-386) 28242

Peržiūrėta kartų: 2235