Lithuanian English Rusian

2017-01-23 IAE generalinis direktorius: “Besikeičianti organizacinė struktūra efektyvina įmonės veiklos organizavimą ir valdymą“

Per pastaruosius kelerius metus VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE, įmonė) keitėsi organizacinė struktūra. Pagrindinis šių pokyčių tikslas – užtikrinti efektyvų įmonės veiklos planavimą ir valdymą, projektų įgyvendinimą bei žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymą.

„Atsižvelgdami į mums keliamus tikslus – saugiai ir efektyviai vykdyti pagrindinę IAE eksploatavimo nutraukimo veiklą, mes kuriame ir įgyvendiname priemones, kurios gerins įmonės veiklos organizavimo ir valdymo efektyvumą. Viena iš tokių priemonių yra tobulinti IAE organizacinę struktūrą: iš branduolinės energetikos objekto eksploatuojančios organizacijos tampant eksploatavimo nutraukimo veiklą vykdančiu subjektu“, – teigia IAE generalinis direktorius Darius Janulevičius.

Nuo š. m. sausio 1 d., pertvarkant remonto procesą, IAE įkurta Remonto tarnyba, kurioje centralizuotos įmonėje vykdomos remonto funkcijos. Toks pakeitimas leis efektyviau planuoti ir organizuoti veiklą, racionaliai išnaudoti turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius, optimizuoti personalo skaičių, atsižvelgiant į faktinį užimtumą.

„Įmonės organizaciniai pakeitimai vykdomi pastaruosius kelerius metus. Bet koks pokytis – tai procesas, kai organizacija pereina iš vienos būsenos į kitą, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. IAE atvejis ypač atitinka šią formuluotę, nes kardinaliai pasikeitė įmonės veiklos pobūdis ir statusas. Įmonės veiklą finansuoja ES, kuri iš mūsų reikalauja didinti įmonės eksploatavimo nutraukimo procesų ir skiriamų lėšų panaudojimo efektyvumą. Kaip vieną iš efektyvinimo priemonių, siekiant lėšų panaudojimo efektyvumo, EK rekomenduoja dalį darbų atlikti specialistų iš šalies pagalba, t. y. įvertinanti, kurias veiklas efektyviau pirkti rinkoje, o kurias galėtų atlikti vidiniai įmonės resursai. Todėl privalome tiksliai ir skaidriai organizuoti darbų, finansų, išteklių planavimo, skirstymo ir koordinavimo procesus“, – apie vykdomų organizacinių pakeitimų būtinumą ir naudą pasakoja D. Janulevičius.

Siekiant įgyvendinti perėjimą nuo įmonės veiklos funkcinio valdymo prie projektinio valdymo, 2015 metais buvo įkurta Projektų valdymo tarnyba. Tais pačiais metais įkurtas Veiklos planavimo ir finansų departamentas, padėjęs atskirti veiklos planavimo ir kontrolės funkcijas nuo veiklos vykdymo funkcijos.

2016 m. IAE įsigaliojo nauji pakeitimai, susiję su išmontavimo proceso pertvarkymu. Išmontavimo proceso planavimo ir kontrolės funkcijos buvo atskirtos nuo išmontavimo veiklos vykdymo. Tai padės optimizuoti ir efektyvinti išmontavimo proceso veiklos įgyvendinimą.

Primename, kad pasitelkdama personalo patirtį IAE įgyvendina unikalų eksploatavimo nutraukimo projektą, kurio eigoje nuolat susiduriama su naujais iššūkiais ir uždaviniais, neturinčiais analogų pasaulinėje praktikoje. Įmonės veikla pasikeitė 2009 m. gruodžio 31 d., kai buvo sustabdytas 2-asis energijos blokas.

Natalija Survila-Glebova,
IAE komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt
Tel. (8~386) 28242

Peržiūrėta kartų: 1546