Lithuanian English Rusian

2017-01-26 Energetikos viceministras su IAE vadovu aptarė strateginius eksploatavimo nutraukimo klausimus

Sausio 26 d. energetikos viceministras Simonas Šatūnas su darbo vizitu lankėsi VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE), kur su IAE generaliniu direktoriumi Dariumi Janulevičiumi aptarė strateginius jėgainės uždarymo klausimus, vietoje apžiūrėjo statomus naujus objektus ir elektrinės blokuose atliekamus išmontavimo darbus.

Vizito metu energetikos viceministras su D. Janulevičiumi kalbėjo apie Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proceso planavimą ir kontrolę, pagrindinių projektų valdymo ir kontrolės stiprinimo klausimus, eksploatavimo nutraukimo procesų efektyvumo didinimo priemones.

Apsilankymo bloke metu S. Šatūnas susipažino su vykdomų išmontavimo darbų apimtimis ir jų atlikimo rezultatais. Energetikos viceministras apsilankė B1 (Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla) ir B3/4 (Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugojimo kompleksas) projektų aikštelėse, susipažino su šių projektų statusu ir įgyvendinimo pažanga.

Viceministras domėjosi B1 karštųjų bandymų eiga, kurių metu panaudotas branduolinis kuras konteineriuose yra transportuojamas iš blokų į saugyklą. „Bandymų metu bus pakrauti ir į saugyklą transportuoti 10 naujų konteinerių. Viskas vyksta pagal planą, užbaigti bandymus ir gauti VATESI leidimą saugyklos pramoninei eksploatacijai planuojame netgi anksčiau negu buvo numatyta“, - teigė Darius Janulevičius.

Natalija Survila-Glebova,
IAE Komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt
Tel. (8-386) 28242

Peržiūrėta kartų: 1714