Lithuanian English Rusian

2017-02-22 Elektroninių aukcionų sistema efektyvins Ignalinos AE pardavimų procesą

Siekiant efektyvinti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) nereikalingo turto pardavimų procesą, vasarį įmonėje pradėjo veikti elektroninių aukcionų sistema. Planuojama, kad didžiausia IAE organizuojamų aukcionų dalis bus vykdoma elektroniniu būdu, juose parduodant įmonei nereikalingą arba netinkamą naudoti turtą, kuris susikaupia vykdant eksploatavimo nutraukimo darbus.

Sistema sudarys sąlygas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims nuotoliniu būdu dalyvauti IAE rengiamuose aukcionuose. Tokiu būdu siekiama užtikrinti nereikalingo arba netinkamo naudoti turto pardavimo efektyvų procesą, generuoti didesnes pajamas, užkertant kelią galimiems susitarimams dėl kainų tarp aukcionų dalyvių. Taip pat tai sudomins daugiau potencialių klientų dalyvauti rengiamuose aukcionuose, suteikiant galimybę parduodamą turtą įvertinti virtualioje erdvėje, nevykstant į apžiūrą ir nepatiriant papildomų finansinių ir laiko sąnaudų. 

„Šiuolaikinių technologijų amžiuje panašių sistemų įdiegimas kitose įstaigose, kurios vykdo prekių pardavimus, pasiteisina bei suteikia daugiau skaidrumo turto pardavimo procesui. Elektroninių aukcionų sistema padės IAE sklandžiau ir efektyviau vykdyti IAE eksploatavimo nutraukimo procese susikaupusių metalo ir kitų detalių realizaciją eliminuojant galimas rizikas, kurios egzistuoja vykdant viešuosius aukcionus įprastu būdu. Daugiau asmenų ir įmonių turės galimybę dalyvauti IAE vykdomuose aukcionuose, įsigyti jiems reikiamas prekes ir didesnės konkurencijos dėka IAE galės gauti didesnes pajamas“, - sakė IAE generalinis direktorius Darius Janulevičius.

2016 m. IAE surengė 36 aukcionus įmonei nereikalingam turtui parduoti. Pardavusi virš 4 tūkst. tonų įvairių metalų įmonė uždirbo 1,22 mln. eurų, iš kito turto pardavimo – 0,53 mln. eurų papildomų pajamų.

Natalija Survila-Glebova,
IAE Komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt
Tel. (8-386) 28242

Peržiūrėta kartų: 3890