Lithuanian English Rusian

2017-03-02 Įvyko Ignalinos AE, Visagino savivaldybės ir visuomeninės tarybos bendros darbo grupės posėdis

Š. m. kovo 1 d. įvyko trečias bendros darbo grupės, sudarytos Visagino savivaldybei aktualiems klausimams, susijusiems su VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimu, spręsti, posėdis. Darbo grupę sudaro IAE ir Visagino savivaldybės administracijos specialistai, Visagino visuomeninės tarybos atstovai energetikos ir ekologijos klausimams.

Posėdžio metu buvo pristatyta eksploatavimo nutraukimo projektų eiga, aptarti panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyvijų atliekų tvarkymo klausimai. Ypatingas dėmesys buvo skirtas B1 projekto (Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla) karštųjų bandymų sėkmingai eigai ir projekto B2/3/4 projekto (Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas) pasirengimui karštiesiems bandymams, kurie planuojami š. m. birželio mėnesį. IAE specialistai atsakė į visuomeninės tarybos iškeltus klausimus apie panaudoto branduolinio kuro saugojimą, vykdomą radiacinę stebėseną ir kt.

Bendros darbo grupės posėdžiai organizuojami kartą per ketvirtį. Toks darbo instrumentas paspartins ir palengvins IAE regionui svarbių sprendimų priėmimą, taip pat padės efektyviau supažindinti visuomenę ir Visagino valdžios atstovus su IAE vykdoma veikla, pasiekimais ir naujai priimtais sprendimais. IAE visada pasirengusi teikti kuo išsamesnę ir teisingą informaciją apie įmonės veiklą.

Natalija Survila-Glebova,
IAE Komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt
Tel. (8-386) 28242

Peržiūrėta kartų: 3970