Lithuanian English Rusian

2017-06-09 Pradėti naujojo Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso karštieji bandymai

Š. m. birželio 9 d. VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) buvo pradėtas vienas svarbiausių naujojo Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (KRATSK, B2/3/4 projektas) priėmimo etapų – bandymai, naudojant radioaktyviąsias medžiagas.

Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (VATESI) išdavus licenciją eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginius žengtas dar vienas svarbus žingsnis sėkmingo eksploatavimo nutraukimo link – pradėti „karštieji bandymai“, kurių tikslas – pademonstruoti naujojo komplekso veikimo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. 

Naujame rangovo „Nukem Technologies“ pastatytame radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse (KRATSK) trupmaamžės ir ilgaamžės kietosios radioaktyviosios atliekos bus išimamos iš jau turimų įmonėje laikinųjų saugyklų, kuriose jos buvo saugomos po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo 2009 m., o naujai susidarančios išmontavimo proceso vykdymo metu atliekos bus rūšiuojamos, apdorojamos (deginamos, presuojamos arba cementuojamos), pakuojamos ir saugomos.

Naujoji atliekų tvarkymo ir saugojimo sistema atitinka naujausius Lietuvos Respublikos, Europos standartų reikalavimus ir TATENA rekomendacijas. Numatoma, kad jau 2018 m. birželį, po sėkmingo bandymų, naudojant radioaktyviąsias medžiagas užbaigimo, bus pradėta pramoninė komplekso eksploatacija. Šio naujojo komplekso užbaigimas laikomas vienu iš svarbiausių IAE eksploatavimo nutraukimo proceso etapu, kuris yra finansuojamas Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (TIENRF), kurio 96 procentus sudaro Europos sąjungos skiriama parama, lėšomis. Iš šio 2001 m. įsteigto ir administruojamo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko fondo buvo išskirta 830 mln. Eurų svarbiausiems IAE eksploatavimo nutraukimo projektams įgyvendinti ir Lietuvos energetikos sektoriui vystyti. Naujojo KRATSK statybų vertė siekia beveik 200 mln. Eurų.

Karštųjų bandymų pradžios minėjimą pradėjo VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) generalinis direktorius Darius Janulevičius, dėkodamas IAE darbuotojams ir Rangovui už jų indėlį. D. Janulevičius išreiškė padėką Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankui (ERPB) ir Europos Komisijai už paramą ir konstruktyvų bendradarbiavimą vykdant labai svarbų IAE eksploatavimo nutraukimo projektą. „Bendras ir sunkus visų šalių darbas ir aukščiausias kompetencijos lygis lėmė šios dienos rezultatą – vieno iš svarbiausių naujojo Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso statybos etapų pradžią“ – kalbėjo D. Janulevičius .

Lietuvos energetikos viceministras Simonas Šatūnas pabrėzė, kad iki šiol pasiekta pažanga rodo efektyvų veiklos planavimą ir darbų koordinavimą bei visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą ir tai suteikia pasitikėjimą, kad Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesas vykdomas teisinga kryptimi. „Žvelgiant į ateitį, šios dienos minėjimas yra puikus Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo pasiekimų įrodymas; tačiau mūsų dar laukia dideli iššūkiai, reikalaujantys įsitraukimo į procesus, išskirtinio vadovavimo ir ypatingo dėmesio“,- sakė S. Šatūnas, sveikindamas IAE komandą ir dėkodamas visiems  šio projekto dalyviams.

Europos komisijos atstovas p. Massimo Garribba teigė, kad „Europos komisija, būdama pagrindine Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo valdytoja, nuolat skatina visas šalis ieškoti praktiškų sprendimų, užtikrinant projekto įgyvendinimą. Šio projekto rezultatas leis užtikrinti saugų radioaktyviųjų atliekų valdymą. Visos šalys pademonstravo puikų komandinį darbą ir susitelkimą į realiai apčiuopiamus rezultatus. Kitas projekto etapas – pamatyti komplekso veikimą ir atliekų apdorojimą“.  

„Mes esame patenkinti sėkminga vieno iš sudėtingiausių IAE eksploatavimo nutraukimo projektų, naujojo komplekso karštųjų bandymų pradžia ir neabejojame, kad tolesnis efektyvus Rangovo, IAE vadovybės ir Lietuvos valdžios institucijų bendradarbiavimas leis užbaigti šį svarbų projektą laikų ir neviršijant nustatyto biudžeto“, - minėjimo metu sakė p. Gunter Grabia, ERPB direktoriaus pavaduotojas, TIENRF vadovas.

Thomas Seipolt, NUKEM Technologies Engineering Services GmbH vykdomasis direktorius savo kalboje pabrėžė trečiojo darbų vykdymo etapo pasiekimo svarbą. „Mūsų sėkmė įgyvendinant eksploatavimo nutraukimo projektus tęsiasi. Per paskutinius septinius mėnesius mes pasiekiame jau trečią etapą. Nuo pat šio projekto įgyvendinimo pradžios mes dirbome visi kartu, todėl pasiekėme tokių gerų rezultatų“, - kalbėjo minėjimo metu p. Seipolt.

Ignalinos atominės elektrinės B2/3/4 projektas yra finansuojamas Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (TIENRF) lėšomis, kurias administruoja Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Fondą palaiko Europos Sąjunga, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Liuksemburgas, Airija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija ir Didžioji Britanija.

Ina Daukšienė,
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt   
Tel. (8-386) 29911

Peržiūrėta kartų: 2158