Lithuanian English Rusian

2017-06-14 Donorai įvertino IAE eksploatavimo nutraukimo projektų pažangą

Š. m. birželio 12 d. Londone vykusioje Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (TIENRF) Donorų asamblėjoje buvo pristatyta projektų, finansuojamų TIENRF lėšomis, pažangą ir informaciją apie Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo ir panaudojimo efektyvinimą.

Asamblėjos metu buvo teigiamai įvertinti svarbiausi pastarojo pusmečio projektų įgyvendinimo pasiekimai ir pažanga: IAE sėkmingai atliko Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (projektas B1, LPBKS) karštuosius bandymus ir anksčiau numatyto laiko gavo VATESI leidimą pramoninei naujos saugyklos eksploatacijai; gautas leidimas statyti branduolinės energetikos objekto statinius (Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną, projektas B25); buvo pradėtas vienas svarbiausių naujojo Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (KRATSK, B2/3/4 projektas) priėmimo etapų – bandymai, naudojant radioaktyviąsias medžiagas.

Asamblėjos metu Europos Komisijos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovai pažymėjo, kad sėkmingas visų problemų išsprendimas, intensyvus projektų darbų tempas bei puikus komandinis darbas ir susitelkimas į realiai apčiuopiamus rezultatus leido pasiekti ženklią pažangą pagrindiniuose IAE eksploatavimo nutraukimo projektuose.

Ina Daukšienė,
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt
Tel. (8-386) 29911

Peržiūrėta kartų: 1461