Lithuanian English Rusian

2017-07-17 Pasirašyta sutartis dėl naujo atliekyno statybos

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) pasirašė sutartį dėl Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie esamos IAE infrastruktūros darbų vykdymo (projektas B19-2). Projekto rangovas – jungtinės veiklos partnerių grupė AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Ekobana“.

Projekto tikslas - labai mažo aktyvumo trumpaamžių atliekų atliekyno (jis dar vadinamas ,,Landfill“ tipo atliekynu) statyba, inžinerinių statinių projektavimas ir statyba. Atliekyną sudarys trys laidojimo moduliai, kur bus dedamos labai mažo aktyvumo trumpaamžės atliekos. Atliekyne numatoma saugoti apie 60 000 m3 labai mažo aktyvumo atliekų. Atliekas patalpinus į atliekyną, jos bus galutinai sutvarkytos.

Artimiausiu metu su rangovu bus derinamas detalus projekto įgyvendinimo darbų grafikas. Planuojama, kad atliekyno statybos darbai bus užbaigti 2019 m. vasario mėn.

Projektas B19-2 yra finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.

Pirma projekto dalis (projektas B19-1) buvo įgyvendinta 2013 metais, kai buvo pastatyta ir pradėta eksploatuoti buferinė saugykla, kurioje atliekos kaupiamos iki jas pervežant į atliekyną.

Ina Daukšienė,
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt
Tel. (8-386) 29911

Peržiūrėta kartų: 1004