Lithuanian English Rusian

2017-07-24 Saugus darbų vykdymas patvirtintas realiomis sąlygomis

Gavus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) leidimą, 2017 m. gegužės mėn. Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pradėjo pramoninę Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (LPBKS) eksploataciją.

Pramoninės eksploatacijos pradžioje saugykloje buvo 10 apsauginių „CONSTOR RBMK1500/M2“ konteinerių, kurie buvo pakrauti IAE blokuose ir pastatyti į saugojimo vietą pagal B1 komplekso bandymų, naudojant panaudotą branduolinį kurą, atlikimo programą. 3 apsauginiai konteineriai buvo pakrauti ir patalpinti saugojimui 2016 m. spalio-gruodžio mėn. ir 7 apsauginiai konteineriai 2017 m. sausio-balandžio mėn.

Pradėjus pramoninę eksploataciją per tris 2017 m mėnesius (gegužė-liepa) buvo pakrauti ir pristatyti saugoti dar 9 apsauginiai konteineriai. B1 komplekso bandymų, naudojant panaudotą branduolinį kurą, atlikimo programos ir pramoninės eksploatacijos programos vykdymo metu yra patvirtinta, kad B1 komplekso įranga tinka sėkmingam ir saugiam visų numatytų „CONSTOR RBMK1500/M2“ apsauginių konteinerių pakrovimui, pervežimui, užvirinimui ir tolesniam jų saugojimui realiomis sąlygomis ir užtikrina B1 projekte numatytą konteinerių išvežimo spartą.

2017 m. planuojama pakrauti ir perduoti saugoti 36 „CONSTOR RBMK1500/M2“ apsauginius konteinerius.

Ina Daukšienė,  
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt
Tel. (8-386) 29911

Peržiūrėta kartų: 1114