Lithuanian English Rusian

2017-09-05 IAE sėkmingai vykdo karštuosius bandymus

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (IAE) sėkmingai vykdo Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo komplekso (KRAIK) karštuosius bandymus (projektas B2-1), kurie buvo pradėti š. m. birželio 9 d. Karštųjų bandymų tikslas – patikrinti projektinius sprendimus ir projektinį atliekų tvarkymo greitį naudojant radioaktyviąsias atliekas bei patvirtinti numatytų saugos kriterijų atitiktį, nustatyti ir išspręsti galimas problemas.

Pagal karštųjų bandymų programą iš laikinosios saugyklos, kur saugomos IAE eksploatavimo metu susikaupusios atliekos, buvo išimta 30 m3  kietųjų radioaktyviųjų atliekų. Išimtos atliekos buvo surūšiuotos ir supresuotos, atliktas atliekų radiologinis apibūdinimas, atliekos patalpintos į pakuotes ir išvežtos saugojimui į buferinę saugyklą. Ateityje šios atliekos bus laidojamos būsimajame „Landfill“ tipo atliekyne (Labai mažo aktyvumo trumpaamžių atliekų atliekynas, projektas B19-2).

Pagal grafiką karštieji KRAIK bandymai turėtų baigtis 2017 m. lapkritį. Jiems pasibaigus, bus rengiami dokumentai kitam projekto etapui įgyvendinti – gauti VATESI leidimą pramoninei komplekso eksploatacijai.

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo kompleksas yra vieno iš pagrindinių Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projekto B2/3/4 dalis, kurio tikslas yra pastatyti naują IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą. Pradėjus eksploatuoti naujus atliekų išėmimo, perdirbimo ir saugojimo įrenginius visos iki šiol IAE susikaupusios kietosios radioaktyviosios atliekos, nekeliant pavojaus personalui, gyventojams ir aplinkai, bus sutvarkytos pagal naują kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo sistemą,  atitinkančią visus naujausius Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos standartų ir TATENA rekomendacijų reikalavimus.

Ina Daukšienė,  
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt
Tel. (8-386) 29911

Peržiūrėta kartų: 842