Lithuanian English Rusian

2017-10-02 IAE vyko Branduolinio saugumo užtikrinimo pratybos

Šių metų rugsėjo mėnesį Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (IAE) Fizinės saugos organizavimo tarnyba (FSOT), kartu su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionu bei VSAT prie LR VRM Ignalinos rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos daliniu, organizavo tarpžinybines vertinamąsias lauko taktikos pratybas „Taiki strėlė 2017 – branduolinės energetikos objektų riboto patekimo zonoje oro erdvės kontrolė ir gynyba“, kurių pagrindinis tikslas buvo ne tik įvertinti gynybos efektyvumą, bet ir atverti naujas subjektų, užtikrinančių IAE branduolinį saugumą, sąveikos ir bendradarbiavimo galimybes. Tuo pačiu, įgyvendinant Branduolinės saugos reikalavimų nuostatas, buvo atliktas IAE pagrindinės aikštelės visos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimas.

Pratybose dalyvavo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono ir VSAT prie LR VRM Ignalinos rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio pareigūnai, atsakingi FSOT darbuotojai. Buvo pasitikrinta sąveika su Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktine „Aras“.

Fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo metu buvo analizuojamas ir vertinamas Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio pareigūnų vykdomas ginkluotas atsakas numatytoms grėsmėms užkardyti bei Oro gynybos bataliono budinčio oro gynybos būrio atliekama Branduolinės energetikos objektų oro erdvės kontrolė ir gynyba besikeičiančių situacijų atvejais. Pratybos buvo maksimaliai priartintos prie realių sąlygų (vyko ne tik dieną, bet ir nakties metu, o fizinei apsaugai buvo keliami sudėtingi uždaviniai bei kuriami įvairūs pažeidimo scenarijai).

Organizuotų lauko taktikos pratybų „Taiki strėlė 2017“ bei fizinės saugos sistemos efektyvumo vertinimo metu buvo ne tik teigiamai įvertintas pareigūnų fizinio, taktinio ir kovinio parengimo lygis, bet ir pažymėta efektyvi sąveika tarp subjektų, užtikrinančių IAE branduolinį saugumą . Konstatuota, kad sukurta, prižiūrima ir periodiškai testuojama Branduolinės energetikos objektų fizinės saugos sistema yra efektyvi ir pajėgi užkardyti numatytas grėsmes tiek pačių objektų saugomose zonose, tiek jų prieigose.

Peržiūrėta kartų: 625