Lithuanian English Rusian

2017-10-05 Aktyvūs darbai sėkmingo projekto įgyvendinimo link

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (VĮ Ignalinos AE) deda visas pastangas siekdama sėkmingai ir laiku pereiti prie kito Naujo kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (B3/4 projektas) statybų projekto etapo – Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso bandymų, naudojant radioaktyviąsias atliekas, atlikimo.

Siekdama šio tikslo VĮ Ignalinos AE ne tik aktyviai bendradarbiauja su Valstybine statybų užbaigimo komisija, kuri vakar, t.y. 2017 m. spalio 4 d. pradėjo savo darbą VĮ Ignalinos AE teritorijoje, ir tęsia darbą su kitomis reguliuojančiomis institucijomis, vertinančiomis pasiektą darbų pagal projektą atlikimo pažangą, bet ir tęsia ruošimąsi „karštiesiems“ bandymams, nuolat tikrina ir stebi sistemų ir įrenginių veiklą, tobulina darbuotojų darbo įgūdžius ir imasi visų veiksmų, vienintelio tokio pajėgumo atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso sėkmingam bandymui ir tolesniam eksploatavimui.

Kitas svarbus žingsnis, kuris turi būti žengtas prieš „karštuosius“ bandymus sėkmingai užbaigus komplekso „šaltuosius“ bandymus (t.y., įrenginių bandymus nenaudojant radioaktyviųjų atliekų) yra komplekso statybų užbaigimo akto gavimas, kas, savo ruožtu, leistų įmonei gauti iš Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) licenciją eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso įrenginius.

Naujo kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso bandymų, naudojant radioaktyviąsias atliekas, pradžia priartins įmonę prie unikalaus projekto įgyvendinimo užbaigimo. Ateityje kol kas analogų neturintis išskirtinio pajėgumo naujasis kompleksas leis saugiai, efektyviai ir patikimai tvarkyti šiuo metu saugomas įmonės teritorijoje radioaktyviąsias atliekas ir naujai susidarančias išmontavimo atliekas, užtikrinant branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimų vykdymą.

B2/3/4 projektas yra finansuojamas Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (TIENRF) lėšomis, kurias administruoja Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Donorų Asamblėją, kuri yra TIENRF valdytoja, sudaro Europos Komisija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija.

Ina Daukšienė, 
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt 
Tel. (8-386) 29911

Peržiūrėta kartų: 436