Lithuanian English Rusian

2017-10-05 Pasirašytas statybų užbaigimo aktas

Š. m. spalio 5 d. pasirašytas Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (B3/4 projektas, KRATSK) statybų užbaigimo aktas. Aktą pasirašė Valstybinės statybų užbaigimo komisijos nariai.

Akto pasirašymas reiškia, kad visi KRATSK komplekso įrenginiai, technologinės ir inžinerinės sistemos yra paruošti eksploatacijai. Artimiausiu metu, po visų būtinų licencijavimo dokumentų suderinimo su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), planuojama gauti VATESI licenciją komplekso eksploatavimui.

Licencijos gavimas leis pradėti paskutinį projekto etapą - karštuosius bandymus, naudojant radioaktyviąsias atliekas. Karštųjų bandymų metu radioaktyviosios atliekos bus išimamos iš laikinųjų eksploatavimo atliekų saugyklų, transportuojamos į kompleksą B3, kur bus apdorojamos, pakuojamos ir talpinamos į B4 saugyklas. Visi darbai bus atliekami pagal patvirtintas karštųjų bandymų programos apimtis.

Karštuosius bandymus planuojama užbaigti 2018 m. balandžio mėn. Pramoninę KRATSK eksploataciją planuojama pradėti 2018 m. lapkričio mėn., po to, kai bus patvirtinti komplekso projektiniai saugos kriterijai, suderinti dokumentai su VATESI, atnaujinta Saugos analizės ataskaita ir kiti licencijavimo dokumentai.

Naujo kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso bandymų, naudojant radioaktyviąsias atliekas, pradžia priartins įmonę prie unikalaus projekto įgyvendinimo užbaigimo. Ateityje kol kas analogų neturintis išskirtinio pajėgumo naujasis kompleksas leis saugiai, efektyviai ir patikimai tvarkyti šiuo metu saugomas įmonės teritorijoje radioaktyviąsias atliekas ir naujai susidarančias išmontavimo atliekas, užtikrinant branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimų vykdymą.

B2/3/4 projektas yra finansuojamas Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (TIENRF) lėšomis, kurias administruoja Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Donorų Asamblėją, kuri yra TIENRF valdytoja, sudaro Europos Komisija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija.

Ina Daukšienė, 
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt 
Tel. (8-386) 29911

 

Peržiūrėta kartų: 817