Lithuanian English Rusian

2017-10-11 TATENA patarėjų misija

Š. m. spalio 11-12 d. Valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje vyksta Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) fizinės saugos patarėjų misija (toliau – IPPAS misija), kurios metu bus vertinamas esamas branduolinės energetikos objektų fizinės saugos režimas. Misijos atstovai lankysis pagrindinėje aikštelėje esančiuose energijos blokuose bei naujai pastatytuose objektuose – Laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje (B1) ir  Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse (B2/3/4). TATENA ekspertams bus pristatyta esamų branduolinių energetikos objektų fizinės saugos sistema.

IPPAS misijos metu, atsižvelgdami į atnaujintą Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvenciją bei TATENA branduolinio saugumo serijos dokumentų rekomendacijas, tarptautiniai ekspertai vertina fizinę saugą reglamentuojančius šalies teisės aktus, branduolinės energetikos objektuose įdiegtas bei branduolinių medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo ar transportavimo metu taikomas saugumo priemones ir branduolinės energetikos objektų kibernetinio saugumo užtikrinimo priemones.

IPPAS misija Lietuvoje vyks iki spalio 20 d. TATENA ekspertai susitiks su Lietuvos institucijų atstovais, lankysis VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose ir UAB „Polimaster“.

Pirmą kartą IPPAS misijos ekspertai atliko Lietuvos fizinės saugos režimo vertinimą 1999 m., o pakartotinė misija vyko 2002 m. Šių misijų metu buvo parengtos rekomendacijos bei įvertinti įgyvendinti pokyčiai teisinėje fizinės saugos reglamentavimo sistemoje bei branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų apsaugoje.

Peržiūrėta kartų: 405