Lithuanian English Rusian

2017-10-26 IAE įvyko išvažiuojamasis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis

Š. m. spalio 25 d. valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) įvyko išvažiuojamasis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Posėdyje, kuriame taip pat dalyvavo energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, Energetikos ministerijos atstovai ir IAE vadovybė, buvo pristatyta įmonės eksploatavimo nutraukimo veikla, pagrindinių uždarymo projektų bei vykdomų išmontavimo darbų eiga.

IAE generalinis direktorius Darius Janulevičius posėdžio metu pristatė padarytą pažangą, įgyvendintus esminius iššūkius bei tolimesnius svarbiausius darbus. Susitikimo metu buvo pažymėta, po 2020 metų bus vykdomi pagrindiniai išmontavimo darbai, todėl būtina užsitikrinti tolimesnį IAE eksploatavimo nutraukimo finansavimą. Reaktoriaus zonos ardymas yra nepertraukiamas procesas, kurio metu bus paliestos ypatingai pavojingos medžiagos, todėl technologiniu ir branduolinės saugos požiūriu procesas tinkamai gali būti vykdomas tik tuomet, kai yra pakankamai išteklių jį užbaigti.

Posėdžio metu taip pat buvo aptarti ekonominiai ir socialiniai IAE uždarymo aspektai.

Posėdžio dalyviai apsilankė IAE reaktoriaus salėje, turbinų salėje, kuro išlaikymo baseinų salėje, vietoje susipažino su jau įgyvendintais projektais ir vykdomų išmontavimo darbų mastais. Taip pat Seimo komiteto nariai ir Energetikos ministerijos atstovai apsilankė Laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje (projektas B1), kurios pramoninė eksploatacija buvo pradėta š. m. gegužės mėnesį.

Ina Daukšienė,  
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt 
Tel. (8-386) 29911

Peržiūrėta kartų: 526