Lithuanian English Rusian

2017-11-23 Ignalinos AE gavo licenciją statyti ir eksploatuoti Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną

Lapkričio 22 d. Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (IAE) iš Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) gavo licenciją statyti ir eksploatuoti Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (projektas B25).  

Paraišką dėl licencijos statyti ir eksploatuoti atliekyną IAE pateikė 2015 m. gegužės mėn.

Projekto B25 tikslas yra suprojektuoti ir pastatyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyną, skirtą šių atliekų galutiniam sutvarkymui.  Pagal parengtą techninį projektą yra numatytos 36 gelžbetonio sekcijos suskirstytos į 3 grupes (po 12 sekcijų grupėje), kurių bendras tūris yra 100 000 m3. Į atliekyną bus patalpintos galutinai apdorotos mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžės radioaktyviosios atliekos supakuotos į gelžbetoninius konteinerius, kurios bus įmobilizuotos konteineriuose cemento matricoje.

Atliekynas, jo apsaugos zonos ir pagalbiniai statiniai, būtini vykdyti eksploatavimą, užims apie 45 hektarų plotą. Atliekynas bus suskirstytas į tris sekcijų grupes (po 12 sekcijų grupėje), siekiant vykdyti sekcijų statybas vieną po kitos ir atsižvelgiant į realų poreikį. Atliekynas bus įrengtas šalia Ignalinos AE ir skirtas IAE atliekoms talpinti.

Paviršinio atliekyno infrastruktūros ir pirmos sekcijų grupės statybos pabaiga ir atliekyno eksploatavimo pradžia numatyta 2023 metais.

Atsižvelgiant į tai, kad radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną terminas yra glaudžiai susijęs su IAE išmontavimo darbų įgyvendinimo terminais, numatomas atliekų dėjimas į atliekyną iki IAE eksploatavimo nutraukimo pabaigos t.y. iki 2038 m.

Techninis projektas ir saugos pagrindimo ataskaita (projektas B25-1) buvo finansuojami Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis (TIENRF), administruojamomis ERPB. Donorų Asamblėją, kuri yra TIENRF valdytoja, sudaro Europos Komisija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija.

Ina Daukšienė, 
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt 
Tel. (8-386) 29911

Peržiūrėta kartų: 994