Lithuanian English Rusian
Spausdinti Ignalinos atominė elektrinė / Naujienos / Pranešimai spaudai / Išmontavimo variantų pasirinkimas, konceptualaus projekto ir R3 zonos išmontavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas

2018-06-27 Išmontavimo variantų pasirinkimas, konceptualaus projekto ir R3 zonos išmontavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas

IAE ketina sudaryti sutartį su kvalifikuotu ir patyrusiu inžinerijos konsultantu (Konsultantu) inžinerinėms paslaugoms teikti ir pirmiausia nori surinkti informaciją apie šias įmones arba Konsorciumų bendras įmones (JVC), kurios suinteresuotos dėl šios sutarties.

IAE nori gauti informaciją apie įmonę, jos veiklą (žr. 3 DALĮ) 2018 m. rugsėjo mėn. Daugiau informacijos žiūrėti nuorodoje 2103_R3D01_datasheet_for_potential_suppliers_Issue2.pdf

Suinteresuotų įmonių atstovai gali būti pakviesti į 1-2 dienų susitikimą / seminarą ,,Reaktorių išmontavimo patirtis“. Registracijos forma pateikta nuorodoje Form_A_participation_R3.docx. Užsiregistruoti galima iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. imtinai.

Susitikimo / seminaro darbotvarkė priklausys nuo dalyvių skaičiaus.

IAE atkreipia dėmesį į tai, kad Ignalinos programos finansavimo tvarka (Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo finansavimas) neapriboja organizacijų, įmonių ar kitų šalių, kurios nėra Europos Sąjungos šalys, dalyvavimo nurodytoje sutartyje pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

Peržiūrėta kartų: 591