Lithuanian English Rusian

2018-09-26 Išmontavimo variantų pasirinkimas, konceptualaus projekto ir R3 zonos išmontavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas

IAE ketina sudaryti sutartį su kvalifikuotu ir patyrusiu inžinerijos konsultantu (Konsultantu) inžinerinėms paslaugoms teikti ir pirmiausia nori surinkti informaciją apie šias įmones arba Konsorciumų bendras įmones (JVC), kurios suinteresuotos dėl šios sutarties.

IAE nori gauti informaciją apie įmonę, jos veiklą (žr. 3 DALĮ) 2018 m. rugsėjo mėn. Daugiau informacijos žiūrėti nuorodoje 2103_R3D01_datasheet_for_potential_suppliers_Issue2.pdf.
Suinteresuotų įmonių atstovai gali būti pakviesti į 1 dienos seminarą ,,Reaktorių išmontavimo patirtis“.

2018 m. rugpjūčio mėnesį užsiregistravusiems dalyviams numatoma organizuoti tris analogiškus seminarus 2018 m. spalio 18 d., 2018 m. spalio 25 d., ir 2018 m. lapkričio 8 d. Registracijos forma buvo pateikta priede Form_A_participation_R3.pdf.

Atsižvelgiant į didelį susidomėjimą ir patvirtintų įmonių/dalyvių skaičių dalyvauti seminaruose, Ignalinos AE skelbia papildomą seminarą 2018 m. lapkričio 15 d. Registravimo forma pateikta priede Form_A_participation_R3_additional.pdf.

IAE atkreipia dėmesį į tai, kad Ignalinos programos finansavimo tvarka (Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo finansavimas) neapriboja organizacijų, įmonių ar kitų šalių, kurios nėra Europos Sąjungos šalys, dalyvavimo nurodytoje sutartyje pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

ИАЭС ожидает, что после семинара опытные компании, являющиеся участниками семинара, будут предлагать идеи (вносить предложения), формулировать комментарии и задавать вопросы.
ИАЭС просит следовать приведенным ниже правилам. Questions to the INPP.pdf

 

Peržiūrėta kartų: 439