Lithuanian English Rusian

Žiniasklaidai

ŽINIASKLAIDOS ATSTOVŲ APSILANKYMO VĮ IGNALINOS AE TVARKA

Žiniasklaidos atstovų apsilankymo Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) tvarka nustato reikalavimus, keliamus žiniasklaidos atstovų apsilankymui IAE riboto patekimo zonoje, kuriai yra taikomi specialūs fizinės saugos reikalavimai.

Žiniasklaidos atstovai, norintys apsilankyti IAE arba Laikinojo panaudoto branduolinio kuro saugyklos (toliau – LPBKS) ir Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (toliau –  KRATSK) statybos aikštelėse,  turi raštu prieš tris darbo dienas iki vizito datos  IAE Informacijos centrui pateikti tokią informaciją:

Peržiūrėta kartų: 16666