Lithuanian English Rusian

Veikla

  

VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos kryptys

VĮ Ignalinos atominės elektrinės  veiklos strategijoje išskiriamos  2 strateginės veiklos kryptys:

Ignalinos atominėje elektrinėje branduolinio kuro iškrovimas iš II bloko RBMK tipo reaktoriaus bus baigtas tik pastačius naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą, todėl iki tol ir branduolinio kuro iškrovimo metu būtina užtikrinti aukščiausius RBMK tipo reaktoriaus eksploatavimo saugumo reikalavimus.

RBMK tipo reaktorių ir susijusių technologinių įrenginių bei sistemų išmontavimas pasaulyje yra atliekamas pirmą kartą. Įmonė siekia užtikrinti kokybišką planavimą, saugų dezaktyvavimo ir išmontavimo procesą, maksimaliai panaudojant  įmonės darbuotojų sukauptą patirtį/turimą aukštą kvalifikaciją.

IAE, siekdama saugiai, laiku ir efektyviai įgyvendinti atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektus, turi įdiegti efektyvias valdymo sistemas ir optimizuoti įmonės veiklą.

Ignalinos atominė elektrinė, įgyvendindama energijos blokų su RBMK tipo reaktoriais eksploatacijos nutraukimo projektus, kaupia unikalią patirtį, kurią gali susisteminti ir pritaikyti kituose branduolinės energetikos sektoriaus projektuose. Tai galimybė tiek įmonei, tiek aukštą kvalifikaciją turintiems specialistams pritaikyti savo patirtį ir kompetenciją, teikiant paslaugas panašaus pobūdžio projektuose/branduolinės energetikos sektoriuje.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi įstatais.

Peržiūrėta kartų: 24444