Lithuanian English Rusian

Darbų pirkimai

Darbų pirkimai

2018-03-02 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

130/2 pastato paprastojo remonto darbų pirkimas

2017-11-02 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

130/2 pastato paprastojo remonto darbų pirkimas

2017-05-30 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos bei inžinierinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie esamos IAE infrastruktūros darbai

2017-04-05 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Pralaidos vamzdžio su antgaliais ir geležinkelio pylimo paprastojo remonto darbų pirkimas

2017-04-03 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

130/2 pastato paprastojo remonto darbų pirkimas

2017-02-09 Informacija apie pradedamus pirkimus

Pralaidos vamzdžio su antgaliais ir geležinkelio pylimo paprastojo remonto darbų pirkimas

2017-01-18 Informacija apie pradedamus pirkimus

130/2 pastato paprastojo remonto darbų pirkimas

2016-12-19 Informacija apie pradedamus pirkimus

Viešojo pirkimo „04A ir 04B skystojo kuro rezervuarų paprastojo remonto darbai“ informacija apie pradedamus pirkimus

2016-11-30 Informacija apie pradedamus pirkimus

Viešojo pirkimo „04A ir 04B skystojo kuro rezervuarų bei 179K ir 179I kabelių estakadų paprastojo remonto darbai“ (pirkimo Nr. 177089) informacija apie sudarytas sutartis

2016-09-26 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Viešojo pirkimo „04A ir 04B skystojo kuro rezervuarų bei 179K ir 179I kabelių estakadų paprastojo remonto darbai“ (pirkimo Nr. 177089) informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis 

2016-09-12 Informacija apie pradedamus pirkimus

140/1 ir 140/2A pastatų vėdinimo sistemų modernizavimo darbų su projektavimo paslaugomis pirkimas

2016-08-03 Informacija apie pradedamus pirkimus

04A ir 04B skystojo kuro rezervuarų bei 179K ir 179I kabelių estakadų paprastojo remonto darbai

2015-12-15 Informacija apie pradedamus pirkimus

IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros pirkimo (pirkimo Nr. 170170) informacija apie pradedamus pirkimus

2015-11-19 Informacija apie sudarytas sutartis

Viešojo pirkimo „130/2 pastato paprastojo remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 163544) informacija apie sudarytas sutartis

2015-10-08 Informacija apie sudarytas sutartis

Automobilių aptarnavimo stoties pastato Nr. 03 ir šilumos tinklo griovimo darbai

2015-09-24 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Viešojo pirkimo „130/2 pastato paprastojo remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 163544) informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

2015-09-22 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Automobilių aptarnavimo stoties pastato Nr. 03 ir šilumos tinklo griovimo darbai

2015-09-07 Informacija apie pradedamus pirkimus

Automobilių aptarnavimo stoties pastato Nr. 03 ir šilumos tinklo griovimo darbai

2015-05-27 Informacija apie pradedamą pirkimą

Viešojo pirkimo „VĮ Ignalinos atominės elektrinės 130/2 pastato paprastojo remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 163544) informacija apie pradedamą pirkimą

 

Peržiūrėta kartų: 44053