Lithuanian English Rusian

Paslaugų pirkimai

Paslaugų pirkimai

 

2018-04-17 Informacija apie pradedamą pirkimą

Radioaktyviai užterštos šiluminės izoliacijos nuėmimo nuo įrenginių ir vamzdynų bei jos pirminio apdorojimo ir tvarkymo paslaugų pirkimas

2017-09-05 Informacija apie sudarytas sutartis

Spektrometro ICP-MS Agilent 7500A gedimo diagnostikos ir techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas

2017-09-01 Infomacija apie sudarytas sutartis

Matavimo priemonių metrologinės paslaugos

2017-09-01 Informacija apie sudarytas sutartis

Neinvazinių skaitiklių metrologinės patikros paslaugos

2017-08-24 Informacija apie sudarytas sutartis

K, Na, mikroelementų ir naftos produktų matavimų Ignalinos AE stebėjimo gręžinių vandens mėginiuose paslaugų pirkimas

2017-08-17 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

IAE pastatų kontroliuojamos zonos patalpų dezaktyvacijos paslaugų pirkimas

2017-08-08 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Neinvazinių skaitiklių metrologinės patikros paslaugų pirkimas

2017-08-04 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Judėjimo, vibracijos, skysčių ir dujų debito kiekio dydžių matavimų paslaugų pirkimas

2017-07-25 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Cementavimo įrenginio cementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų pakuočių radiologinio apibūdinimo įrenginio atnaujinimo paslaugų pirkimas

2017-07-21 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Perkančiosios organizacijos turimos verslo valdymo sistemos “Microsoft Dynamics AX” versijų palaikymo paslaugų pirkimas

2017-07-21 Informacija apie sudarytas sutartis ir ketinimą sudaryti sutartis

K, Na, mikroelementų ir naftos produktų matavimų Ignalinos AE stebėjimo gręžinių vandens mėginiuose paslaugų pirkimas

2017-07-20 Informacija apie sudarytas sutartis

Skaitmeninių kompleksų OCE TDS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas

2017-07-07 Informacija apie sudarytas sutartis

Geležinkelio kelių augmenijos cheminio apdorojimo paslaugų pirkimas

2017-07-04 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Riedmenų techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas

2017-07-04 Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie esamos IAE infrastruktūros darbų pirkimas

Peržiūrėta kartų: 110185