Lithuanian English Rusian

Bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas

Ignalinos AE bendradarbiauja su Greifsvaldo (Vokietija), Černobylio (Ukraina), Bogunice (Slovakija) ir Kozlodujaus (Bulgarija) atominėmis elektrinėmis eksploatacijos nutraukimo projektų klausimais. Siekiant pasidalinti patirtimi eksploatacijos nutraukimo srityje kasmet organizuojami susitikimai, seminarai.

TATENA  (Tarptautinė atominės energetikos agentūra)

Lietuva yra ratifikavusi visus TATENA reikalavimus. Periodiškai vykdomos branduolinių medžiagų kontrolės inspekcijos. Ignalinos AE specialistai kviečiami į visus TATENA organizuojamus susitikimus ir seminarus. Oficialūs Lietuvos atstovai TATENoje yra Energetikos ministerija ir VATESI (nuolatiniai atstovai). Bendradarbiavimas su agentūra planuojamas visam IAE eksploatacijos nutraukimo laikotarpiui.

WANO (Tarptautinė atominės elektrinės eksploatuojančių organizacijų asociacija)

Oficialiai kaip nepriklausoma valstybės organizacija, Ignalinos AE į WANO buvo priimta 1993 m. Pagal asociacijos įstatus, jos narėmis gali būti visos eksploatuojamos elektrinės, taip pat sustabdytos elektrinės, kol kuras yra reaktoriuje.

Nuo 2011 m. liepos mėn. Ignalinos AE įsigaliojo pakeistos WANO narystės sąlygos - ateinantiems penkeriems metams narystė organizacijoje pratęsiama be nario mokesčio. Taip pat organizacijoje įsteigiama trečios kategorijos narystė, kuriai bus priskiriamos visos eksploatacijos nutraukimą vykdančios elektrinės.
 

Bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis ir organizacijomis

Ignalinos atominė elektrinė priešgaisrinės priežiūros ir civilinės saugos klausimais, avarinės parengties klausimais bendradarbiauja su valstybės valdymo ir priežiūros bei savivaldos institucijomis (Energetikos ministerija, VATESI, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Radiacinės saugos centras, Visagino savivaldybė). Instrukcijų, nuostatų, planų rengimas – visi darbai derinami su šiomis institucijomis. Ignalinos AE taip bendradarbiauja su VĮ "Energetikos agentūra", VĮ "Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra", Lietuvos energetikos institutu.

 

Peržiūrėta kartų: 16330