Lithuanian English Rusian

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

Siekiant  IAE eksploatacijos nutraukimo ir jos išmontavimo metu užtikrinti aplinkos, gyventojų ir darbuotojų saugą, ypatingą reikšmę įgyja:

Priklausomai nuo radioaktyviųjų atliekų (RA) rūšies galimi tokie pagrindiniai  RA tvarkymo  etapai – paruošiamasis apdorojimas, apdorojimas, kondicionavimas ir pakavimas, saugojimas ir laidojimas. Pagrindiniai RA tvarkymo proceso etapai nuo jų susidarymo iki laidojimo pateikti 1 pav. nurodant šių etapų tikslus ir operacijas.

Peržiūrėta kartų: 37943