Lithuanian English Rusian

Užbaigti projektai

* išskyrus infrastruktūros projektus.

Projekto kodas

Projekto pavadinimas

Kontrakto suma (Lt)

Įgyvendinimo laikotarpis
Pagal projektą / Faktiškas

В5

Patikimas šilumos ir garo šaltinis IAE ir Visagino miestui

 

 

В5/1

Garo katilinė

23 135 933,54

Pradžia: 2003-07-03
Užbaigimo data: 2004-11-26 / 2005-09-01

В5/2

Šilumos katilinė

68 683 140,76

Pradžia: 2003-07-02
Užbaigimo data: 2004-12-21 / 2005-12-13

В5/3

Vamzdyno nuo šilumos katilinės iki IAE rekonstrukcija

14 787 906,28

Pradžia: 2003-11-27
Užbaigimo data: 2004-10 / 2005-11

В5/4

IAE aikštelėje esančių šilumos tinklų magistralinių vamzdynų iškėlimas į paviršių

20 852 313,73

Pradžia: 2003-11-27
Užbaigimo data: 2004-10 / 2005-11

В5/5

IAE pastatų šilumos tiekimo sistemos modernizavimas

4 739 063,44

Pradžia: 2007-06-19
Užbaigimo data: 2009-01 15/ 2010-10-25

В6

Esančio techninės dokumentacijos archyvo modernizavimas

 

 

В6/1

Archyvo pastatas

5 213 226,50

Pradžia: 2003-08-29
Užbaigimo data: 2004-07-15 / 2005-08-25

В6/2

(Dokumentacijos) archyvavimo sistema

6 576 644,84

Pradžia: 2004-01-21
Užbaigimo data: 2005-01-20 / 2005-09-06

В8

1-ojo bloko branduolinio kuro sudeginimas 2-ojo bloko reaktoriuje

 

Pradžia: 2006-12
Užbaigimo data: 2009-12

 B9/0

117/1 pastato įrangos išmontavimas

6 691 075,15

Pradžia: 2007-08-23
Baigimas: 2011-10-28

 2215 B9/0(2)

117/2 pastato įrangos išmontavimas

 

Pradžia: 2011-06-10
Užbaigimo data: 2015-08-06

B9/5

 

IAE termofikacijos įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas (119 past.)

805 925,5 EUR
668 331,9 GBP

Pradžia: 2009-05-05
Užbaigimo data: 2012-09-17

Išmontavimo ir dezaktyvacijos darbų atlikimas

 

Pradžia: 2010-07-01
Užbaigimo data: 2013-02-14

B9/12


IAE 2-ojo bloko eksploatacijos nutraukimo projektas

 

3 691 500

Sutartis su LEI:  Pradžia: 2008-12-18 Užbaigimo data: 2010-01-14/2010-09-14

Sutartis su EWN:  Pradžia 2009-06-03 Užbaigimo data: 2010-04-02 

В10/1

Ignalinos AE fizinės saugos perimetro dalies perkėlimas

3 158 641,85

Pradžia: 2007-08-30
Užbaigimo data: 2009-04 / 2009-03

В10

Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo įrenginiai

14 106 338,44

Pradžia: 2006-12-11
Užbaigimo data: 2010-08-16

В11

IAE radiologinės charakterizacijos prietaisų ir įrangos tiekimas ir įrengimas

2 862 405,73

Pradžia: 2006-06-05
Užbaigimo data:2006-09 / 2006-10

B12

 1-ojo energijos bloko DPCK, PAS ir BV deaktyvavimo, įrangos ir naudojamų medžiagų pirkimo projekto rengimas

5 140 500

Pradžia: 2010-01-12
Užbaigimo data: projekto įgyvendinimas sustabdytas

 B13

IAE 117/1 pastato išmontavimo ir deaktyvavimo įrangos tiekimas

1 828 637,41 

Pradžia: 2008-07-10
Užbaigimo data: 2010-11-04

В16

Valdomas šuntuojantis reaktorius IAE 330 kV AtS

35 336 468,91

Pradžia: 2006-10-17
Užbaigimo data: 2008-05 / 2008-05

В17

Kompiuterizuota eksploatavimo nutraukimo valdymo sistema ir duomenų bazė

12 024 945,72

Pradžia: 2007-05
Užbaigimo data: 2008-10

 

 

 

 

 

Peržiūrėta kartų: 13853