Lithuanian English Rusian

Vykdomi projektai

* išskyrus infrastruktūros projektus.
* nurodyta kaina svarais sterlingų turi būti perskaičiuojama litais atsižvelgiant į tos dienos valiutų kursą.

Projekto kodas

Projekto pavadinimas

Sutarties kaina 

Įgyvendinimo laikotarpis/ Vėlavimas

Projekto įgyvendinimas

В1

Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS)

194 423 296, 00  (EUR)

Pradžia: 2005-01-12
Pramoninės eksploatacijos pradžia: 2017-05-04

94%

В2/3/4

IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas

191 729 812,33 (EUR)

Pradžia: 2005-11-30
Užbaigimo data pagal sutartį: 2009-11-30
Numatoma užbaigimo data: 2018 m.

 90% (B2)
 87% (B3/4)

2215
B9/0 (2)

 

117/2 pastato įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo projekto rengimas

vykdomas IAE personalo jėgomis

Pradžia: 2011-06-10
Užbaigimo data: 2013-11-20

 100%

Išmontavimo darbų atlikimas

 

Pradžia: 2014-07-01
Užbaigimo data: 2015-08-06

 59,76

2206

 

IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1

3 611 806 EUR
2 586 174,78 GBP

Pradžia: 2007-11-22
Užbaigimo data: 2013-11-28

 100%

Įrangos išmontavimas pagal B9/1 projektą

 Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis

Pradžia: 2011-10-21
Numatoma užbaigimo data: 2019-06-27

Išmontuota -100%
Atliktas pirminis apdorojimas -
95%

2213

IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1(2)

Įvykdyta IAE personalo jėgomis 

Pradžia: 2011-09-14
Užbaigimo data: 2013-10-31
Pakeista licencija išmontavimo ir dezaktyvavimo darbams gauta: 2014-06-18

 100%

Įrangos išmontavimas pagal projektą B-9/1(2)

 

Pradžia: 2014-07-01
Numatoma užbaigimo data: 2021-04-22

Išmontuota - 81%
Atliktas pirminis apdorojimas -
59%

B9/2

101/1 pastato V1 bloko įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas

1 710 986,58 EUR
937 291,89 GBP

Pradžia: 2009-01-14
Pirmasis projekto etapas baigtas: 2013 12 27
Antrasis etapas bus vykdomas po 2023 m.

 Pirmasis etapas 100%

2214

IAE D2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas

 

 

 

 2203

IAE A1 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/3(1)

 vykdomas IAE personalo jėgomis

Pradžia: 2013-05-01
Pabaiga:
2026-02-01

 25%

 2207

 

D1, D0 blokų įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas

vykdomas IAE personalo jėgomis 

Pradžia: 2013-06-03
Pabaiga:
2015-09-15

 100%

Išmontavimo darbų atlikimas

vykdomas IAE personalo jėgomis 

Pradžia: 2010-02-01
Numatoma užbaigimo data: 2019-01-31

 81%

B19

Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas

6 189 750,00 (EUR)

Pradžia: 2008-05-12
Numatoma užbaigimo data : 2018-08-27
Projekto dalis B19-1 baigta 2013 m. lapkričio mėn.

 100% (B19-1)
 66,9% (B19-2)

B25/1

Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekyno projektavimas

10 492 319,00 (EUR)

Pradžia: 2009-10-23
Numatoma užbaigimo data (B25): 2018-06-04

 97%

UP01

Projektas 2101. 1-ojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas

Projektas 2102. 1-ojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas*
*Projektas 2102 vykdymas bus pradėtas po kuro iškrovimo iš bloko ir atlikus 2-ojo bloko radiologinę charakterizaciją 

-

Pradžia: 2010-07
Numatoma užbaigimo data: 2034-08

 Nematuojama procentais

Peržiūrėta kartų: 25162