Lithuanian English Rusian
Spausdinti Ignalinos atominė elektrinė / Veikla / Oficiali informacija gyventojams avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais

Oficiali informacija gyventojams avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais

VĮ IAE branduolinės energetikos objektuose vykdoma veikla

Pavojingos veiklos, vykdomos įmonės branduolinės energetikos objektuose pavadinimai ir pagrindinės ypatybės

Bendroji informacija apie pagrindinių radiacinių ar branduolinių avarijų, kurios gali įvykti VĮ IAE branduolinės energetikos objektuose, pavojaus pobūdį ir galimą jų poveikį gyventojams bei aplinkai

Gyventojų perspėjimas ir informavimas, įvykus VĮ IAE branduolinės energetikos objektuose branduolinei ar radiologinei avarijai

Gyventojų veiksmai, įvykus VĮ IAE branduolinės energetikos objektuose radiacinei ar branduolinei avarijai

Informacija apie tai, kur galima susipažinti su VĮ IAE avarinės parengties planu, kaip VĮ IAE Avarinės parengties organizacijos personalas pasirengęs radiacinių ar branduolinių avarijų šalinimui, kaip bus šalinami radiacinių ar branduolinių avarijų padariniai

 

 

Peržiūrėta kartų: 7189