Lithuanian English Rusian

Užbaigtas poveikio aplinkai vertinimas

Projekto  
Nr. 
Pilnas projekto pavadinimas Dokumentas  
 
 B1  Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo blokų laikinas saugojimas   Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (galutinė versija)  
     LR aplinkos ministerijos sprendimas  
 
 B19  Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų kapinynas   Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (galutinė versija)  
     LR aplinkos ministerijos sprendimas  
 
 B2/3/4  Ignalinos AE naujasis kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas   Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (galutinė versija)  
     LR aplinkos ministerijos sprendimas  
 
 B25  Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis kapinynas   Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (galutinė versija)  
     LR aplinkos ministerijos sprendimas  
     Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl sprendimo pratęsimo  
 
 B9-0  IAE 117/1 pastato įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas   Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (galutinė versija)  
     LR aplinkos ministerijos sprendimas  
       
 B9-0(2)  IAE 117/2 pastato įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas   Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (galutinė versija)  
     Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas  

 

 U1DP0  Eksploatavimo nutraukimo projektas galutinio IAE 1-ojo bloko sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei   Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (galutinė versija)  
     LR aplinkos ministerijos sprendimas  
 
 U2DP0 Eksploatavimo nutraukimo projektas galutinio IAE 2-ojo bloko sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei   Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (galutinė versija)  
     LR aplinkos ministerijos sprendimas  
       
B9-1 IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas  Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (galutinė versija)  
     Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas  
       
B9-1 (2) IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (galutinė versija)  
    Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas  
       
B9-2 Ignalinos AE V1 bloko įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (galutinė versija)  
     Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas  
     
B9-5

IAE termofikacijos įrangos išmontavimas ir deaktyvavimas 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (galutinė versija)  
    Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas  
       
2207, 2208, 2214 Ignalinos AE D-0, D-1 ir D-2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita  
    Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl veiklos leistinumo  
       
2101 R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (UP01, 1-asis blokas) Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita  
    Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl veiklos leistinumo  
       
 2203  IAE A-1 bloko įrenginių išmontavimas ir dezaktyvavimas Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita  
    Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl veiklos leistinumo  
Peržiūrėta kartų: 14926