Žiniasklaidai

 

Žiniasklaidos atstovų apsilankymo Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) tvarka nustato reikalavimus, keliamus žiniasklaidos atstovų apsilankymui IAE riboto patekimo zonoje, kuriai yra taikomi specialūs fizinės saugos reikalavimai.

 

 

Žiniasklaidos atstovai, norintys apsilankyti IAE, turi raštu prieš tris darbo dienas iki vizito datos  IAE Komunikacijos skyriui pateikti tokią informaciją:

  • atstovaujamos žiniasklaidos priemonės (televizijos kanalo, laikraščio ir kt.) pavadinimą;
  • interviu/filmavimo tikslą (su kuo nori susitikti, interviu temos ir klausimai);
  • vizito vietą: bendra IAE teritorija, kontroliuojama zona ir pan.;
  • tikslią planuojamo vizito datą ir atvykimo laiką;
  • visų planuojančių atvyksti asmens duomenis - vardą ir pavardę, asmens dokumento numerį, kontaktinį telefoną;
  • filmavimo/fotografavimo įrangos sąrašą (video/foto kameros, mikrofonai ir jų laidai, kita įrašymo įranga, stovai ir pan.) Šalia įrangos pavadinimo turi būti nurodyta jos markė, numeriai, vienetų skaičius.

Informaciją prašome siųsti IAE Komunikacijos skyriui elektroniniu paštu info@iae.lt