Pritarimas kitos veiklos vykdymui

  • 2024 m. gegužės 9 d. VĮ Ignalinos AE išdavė Pritarimą UAB „RetroPlast“ vykdyti antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo veiklą Ignalinos atominės elektrinės branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje, Nr. Paz-329(7.3E), kaip numatyta Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Pritarimas išduotas turint Radiacinės saugos centro pritarimą ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos sutikimą.