Istorija

IAE montuotojai kaskadininkai1974 m. prasidėjo parengiamieji Ignalinos atominės elektrinės (AE) statybos darbai. Tuo metu galingiausia pasaulyje Ignalinos AE buvo statoma ne tik Lietuvos, bet ir buvusios Sovietų Sąjungos vientisos Šiaurės-Vakarų energetikos sistemos poreikiams patenkinti.

Po metų būsimos Sniečkaus (dabar Visagino miesto) gyvenvietės vietoje buvo atidengtas paminklinis akmuo. 1978 m. kovą pradėti ir rugsėjį užbaigti pirmojo IAE energetinio bloko statybos žemės darbai. Metų pabaigoje statybose dirbo 5067 žmonės. 

1979 m. balandžio 17 d. SSRS Ministrų Taryba priėmė nutarimą, suteikiantį „žalią šviesą“ Ignalinos AE statybai. Tuo pat metu baigtas nulinis ciklas statant pirmąjį bloką (pamatų gylis – 7m). Gruodžio 12 d. SSRS vidutinės mašinų pramonės ministro įsakymu 10 Sąjungos ministerijų ir 45 gamyklos turėjo užtikrinti, kad 1982 metais pradėtų veikti pirmasis blokas. 

Tuo pat metu jau vyko ir antrojo bloko statyba – 1980 m. rugsėjį buvo baigti žemės darbai. Darbai vyko sparčiai, nuolat augo dirbančių statyboje žmonių skaičius. 1982 m. Ignalinos AE statybose dirbo 11 286 žmonės. Pirmasis blokas buvo pradėtas eksploatuoti 1983 m. gruodžio 31 d.

Prasidėjo trečiojo bloko statyba. Eksploatuojant pirmąjį AE bloką ir kitų blokų statybose dirbo 13 573 žmonės. 1986 m. buvo užbaigti antrojo reaktoriaus montavimo darbai, tais pačiais metais buvo numatyta jo eksploatacijos pradžia. Tačiau dėl 1986 m. balandžio 26 d. įvykusios avarijos Černobylio atominėje elektrinėje, taip pat turinčioje RBMK tipo reaktorius, IAE antrojo bloko eksploatavimo pradžia buvo nukelta. Blokas pradėjo dirbti 1987 m. rugpjūčio 31 d. Tuo metu jau buvo atlikta apie 60 proc. trečiojo bloko statybos darbų, tačiau po Černobylio avarijos, LSSR vyriausybė kreipėsi į SSRS vyriausybę, ir Ignalinos AE trečiojo bloko statyba buvo užkonservuota, o 1989 m. visiškai sustabdyta.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Ignalinos AE šalies energetikos sistemai tapo dar svarbesnė. Dėl labai pabrangusio organinio kuro, daugiausia importuojamo iš Rusijos, elektros energijos gamybos savikaina branduolinėje jėgainėje yra beveik dvigubai mažesnė nei kitose elektrinėse. 1991 m. Ignalinos AE gamino 60 proc. visos šalies elektros energijos, o rekordiniais Lietuvos branduolinei energetikai 1993 metais IAE pagamino 12,26 mlrd. kilovatvalandžių arba 88,1 proc. valstybei reikalingos elektros energijos. 

IAE elektros tinklų montavimo darbai1991 m. perėmusi savo jurisdikcijon Ignalinos AE, Lietuvos Respublika tapo 31 pasaulio valstybe, naudojančia branduolinę energiją elektros energijos gamybai.

Dėl Černobylio avarijos, IAE buvo atlikta nemažai išsamių tarptautinių tyrimų bei saugos analizių. Galima teigti, kad avarijos tikimybė Ignalinos AE bei bendras saugos lygis buvo panašūs į Vakarų šalių atominių elektrinių saugos lygį. Tačiau RBMK tipo reaktoriai neturi tokio apsauginio gaubto, kaip šiuolaikiškos kitų tipų atominės elektrinės, kuris sulaikytų avarijos metu galinčias išsiskirti radioaktyvias medžiagas. Taigi dalis Vakarų šalių politikų ir organizacijų tebesilaiko nuostatos, kad RBMK tipo reaktorių eksploatavimo rizika negali būti sumažinta tiek, kad jie būtų pakankamai saugūs eksploatuoti ilgą laiką.

Besirengiančiai įstoti į Europos Sąjungą ir NATO Lietuvai tarptautinės bendruomenės nuomonė buvo svarbi, todėl Lietuva, gerbdama tarptautinės bendruomenės nuomonę ir atsižvelgdama į Branduolinės saugos sąskaitos dovanos sutartį, Seimo 1999 m. patvirtintoje Nacionalinėje energetikos strategijoje numatė, kad pirmasis Ignalinos AE blokas bus sustabdytas iki 2005 metų, atsižvelgiant į Europos Sąjungos, G-7 valstybių grupės ir kitų valstybių ir tarptautinių finansų institucijų ilgalaikės ir esminės finansinės pagalbos sąlygas. Remdamasis Nacionaline energetikos strategija Lietuvos Respublikos Seimas 2000 metais priėmė Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 1-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo įstatymą.

2000 m. buvo įkurta Eksploatavimo nutraukimo tarnyba. Tai pats jauniausias Ignalinos AE padalinys. Tarnyba yra pavaldi Ignalinos AE generaliniam direktoriui, o jos veikla finansuojama iš Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų.

2001 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programą.

2002 metais atnaujintoje Nacionalinėje energetikos strategijoje teigiama, kad atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos šalys pripažino, jog Ignalinos AE uždarymas truks ilgiau, negu leido tuometinės finansinės perspektyvos, ir kad tai yra išskirtinė, neatitinkanti šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo finansinė našta Lietuvai, antrasis Ignalinos AE blokas bus sustabdytas 2009 metais, esant finansavimo šaltiniams ir reikiamam finansavimo mastui, paremtam susitarimais su ES institucijomis ir kitais donorais.

IAE reaktoriaus montavimo darbaiVykdant Vyriausybės nutarimus pirmasis IAE blokas buvo sustabdytas 2004 m. gruodžio pabaigoje, antrasis blokas - 2009 m. gruodžio 31 d. Stabdant pirmąjį bloką Ignalinos AE dirbo 3517 darbuotojų, stabdant antrąjį – 2354.

Per 26 eksploatavimo metus Ignalinos AE pagaminta 307, 1 milijardų kilovatvalandžių elektros energijos, pirmame bloke - 136,9 mlrd., antrame - 170, 2 mlrd., o viso parduota - 279,8 milijardų kilovatvalandžių.

Statant Ignalinos AE buvo nutiesta 142 km kelių, 50 km geležinkelio bėgių, 390 km ryšio, 334 km elektros energijos perdavimo bei 133 km kanalizacijos linijų, 164 km šilumos tinklų vamzdynų. Darbams sunaudota 3544000 m³ gelžbetonio konstrukcijų ir 76480 t armatūros.