Avarinė parengtis ir civilinė sauga

2022 metais iš IAE energijos blokuose esančių kuro išlaikymo baseinų iškrovus visą panaudotą branduolinį kurą ir jį pervežus į panaudoto branduolinio kuro saugyklas, ženkliai sumažėjo galimų radiacinių ar branduolinių avarijų pavojus, jo pobūdis poveikis gyventojams bei aplinkai.

 

VĮ IAE specialistai, išnagrinėję visų eksploatuojamų įmonės branduolinės energetikos objektų techninius projektus, technologinius reglamentus, saugos analizės bei poveikio gyventojams ir aplinkai ataskaitas, nustatė, kad šiuo metu didžiausią poveikį gali sukelti branduolinės ir radiologinės neprojektinės avarijos, kilusios dėl išorinės grėsmės.

 

Įvykus avarijai atominėje elektrinėje gyventojai būtų informuoti trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus ir sirenų kauksmu, o vėliau per radiją ir televiziją gautų tikslią informaciją ir patarimus, kaip elgtis. Valstybės ir savivaldybių institucijos yra parengusios planus, pagal kuriuos būtų organizuojama gyventojų apsauga, tačiau gyventojai ir patys turėtų rūpintis savo saugumu ir žinoti, kaip elgtis tokios avarijos atveju.

Primename, kad gyventojai turėtų pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 val.