2103 projektas. Projektavimo ir licencijavimo darbai, skirti pasirengti reaktorių R3 zonų išmontavimui ir susijusių atliekų tvarkymui

Ignalinos AE reaktorių išmontavimo darbai „geografiškai“ yra padalinti į zonas R1, R2 ir R3. R1 zona apima viršutinę pagrindinio cirkuliacijos kontūro įrangą, R2 zona yra pagrindinio cirkuliacijos kontūro apatinė įranga, o R3 zona yra reaktoriaus šerdis (grafito klojinys ir jį supančios metalo konstrukcijos su užpildais).

R1 ir R2 zonų išmontavimo inžinerinius bei licencijavimo dokumentus rengia Ignalinos AE specialistai, jie atliks ir pačius išmontavimo darbus (ši veikla vykdoma projektų 2101 ir 2102 apimtyje).

RBMK reaktorių šerdžių išmontavimas dar niekada nebuvo vykdomas, tam reikia sukurti inžinerinę koncepciją, parengti technologinius sprendimus tiek išmontavimo darbams, tiek atliekų tvarkymui ir juos licencijuoti. Ši veikla vykdoma projekto 2103 apimtyje, o projektavimo darbų įgyvendinimui bus pasitelkti rangovai. 2022 m. Ignalinos AE įvykdė viešuosius pirkimus ir pasirašė sutartis:

2023 m. sausio 11 d. Ignalinos AE pasirašė dvi sutartis dėl reaktorių išmontavimo technologijų projektavimo paslaugų su stambiomis pasaulio branduolinės energetikos rinkos įmonėmis: JAV bendrovės Westinghouse Electric dukterinės Ispanijos įmonės Westinghouse Electric Spain vadovaujamu konsorciumu (Westinghouse Electric Spain SAU, Jacobs Slovakia s.r.o. ir Lietuvos energetikos institutas) bei Prancūzijos įmonės Electricite de France vadovaujamu konsorciumu (Electricite de France ir Graphitech).

Prancūzijos įmonė Bureau Veritas Exploitation SAS laimėjo 2022 m. birželio 15 d. Ignalinos AE paskelbtą tarptautinį konkursą dėl konsultacinių paslaugų reaktorių išmontavimo klausimais teikimo. Sutartis dėl projektų valdymo ir techninių konsultacinių paslaugų teikimo pasirašyta š. m. sausio 4 d. 7 metų laikotarpiui, t. y. visam koncepcijos parengimo, technologijų projektavimo ir licencijavimo etapui. Maksimali sutarties kaina – 9 mln. eurų. Faktiškai įsigyjamų konsultacinių paslaugų apimtis priklausys nuo Ignalinos AE poreikio.

Įmonė konsultuos išmontavimo projektų valdymo klausimais pagal geriausią tarptautinę praktiką, patarinės dėl geriausio reaktoriaus šerdies išmontavimo varianto parinkimo, priimamų svarbiausių techninių sprendimų, potencialių problemų sprendimo ir pan. Pagal poreikį atliks projektuotojų siūlomų techninių sprendimų, skaičiavimų, duomenų, metodikų ir prielaidų, kuriais jie grindžiami, nepriklausomas analizes bei teiks kitą techninio ir inžinerinio pobūdžio pagalbą.

Kontaktai pasiteiravimui: el.paštas r3@iae.lt, tel. 8 386 29911, 8 386 28512.