2103 projektas. Projektavimo ir licencijavimo darbai, skirti pasirengti reaktorių R3 zonų išmontavimui ir susijusių atliekų tvarkymui

Ignalinos AE reaktorių išmontavimo darbai „geografiškai“ yra padalinti į zonas R1, R2 ir R3. R1 zona apima viršutinę pagrindinio cirkuliacijos kontūro įrangą, R2 zona yra pagrindinio cirkuliacijos kontūro apatinė įranga, o R3 zona yra reaktoriaus šerdis (grafito klojinys ir jį supančios metalo konstrukcijos su užpildais).

R1 ir R2 zonų išmontavimo inžinerinius bei licencijavimo dokumentus rengia Ignalinos AE specialistai, jie atliks ir pačius išmontavimo darbus (ši veikla vykdoma projektų 2101 ir 2102 apimtyje).

RBMK reaktorių šerdžių išmontavimas dar niekada nebuvo vykdomas, tam reikia sukurti inžinerinę koncepciją, parengti technologinius sprendimus tiek išmontavimo darbams, tiek atliekų tvarkymui ir juos licencijuoti. Ši veikla vykdoma projekto 2103 apimtyje, o projektavimo darbų įgyvendinimui bus pasitelkti rangovai. VĮ Ignalinos AE planuoja vykdyti viešuosius pirkimus „Inžinerinės paslaugos susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių išmontavimu“. Planuojamų sudaryti sutarčių apimtyje bus rengiama ir suinteresuotų šalių derinimui teikiama visa eilė dokumentų, svarbiausi iš kurių yra:

  • Koncepcinis projektas;
  • Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;
  • Išmontavimo darbų technologinis projektas ir saugos analizės ataskaita;
  • Radioaktyviųjų atliekų saugyklos techninis projektas ir saugos analizės ataskaita;
  • Techninės specifikacijos įrangos ir įrankių pirkimams.

Paslaugų tiekėjas turės padėti VĮ Ignalinos AE atsakyti į reguliavimo institucijų, visuomenės ir kitų suinteresuotųjų šalių iškeltus klausimus, susijusius su esminiais projekto rezultatais ir juos išspręsti. Ši pagalba turės būti teikiama pristatymais, konsultacijomis, dalyvavimu susitikimuose bei tobulinant dokumentus, kuriems reikia gauti pritarimą ir/ar suderinti su reguliavimo institucijomis ir suinteresuotosiomis šalimis.

Europos Komisijos iniciatyva projekto priežiūrai bus įsteigta techninių patarėjų grupė, kuri peržiūrės pagrindinius projekto rezultatus ir teiks rekomendacijas pagrindinėms suinteresuotoms šalims (EK ir Energetikos Ministerijai). Be to, vykdant finansavimo sutarties sąlygas, VĮ Ignalinos AE turės sudaryti sutartį su konsultantais, kurie techninės paramos grupės (Technical Support Group – TSG formate) teiks paramą IAE projekto ir sutarčių valdymo klausimais bei, pagal poreikį, teiks technines konsultacijas. Šių paslaugų pirkimui VĮ Ignalinos AE planuoja vykdyti viešuosius pirkimus „Reaktorių išmontavimo projekto/sutarties valdymo ir techninio vertinimo konsultacinių paslaugų pirkimas“.