2206 projektas. AE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1

IAE 1-OJO BLOKO TURBINŲ SALĖS ĮRANGOS DEAKTYVAVIMO IR IŠMONTAVIMO PROJEKTO RENGIMAS

Bendri duomenys apie projektą

Pagal Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo galutinį planą ir Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo Megaprojektą 1-ojo (G-1) energijos bloko turbinų salės įrangos pagrindinė dalis bus išmontuota. Eksploatuojamos bus tik tranzitinės sistemų komunikacijos, turinčios technologinius ryšius su 2-ojo energijos bloko sistemomis ir bendromis elektrinės sistemomis, bei sistemos, užtikrinančios normalias likusių veikti sistemų ir pastatų eksploatavimo sąlygas (šildymo, vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo, drenažo trapinės sistemos ir t.t.).

Projekto pagrindiniai tikslai:

  • parengti techninės dokumentacijos paketą, leisiantį atlikti 1-ojo energijos bloko turbinų salės izoliuojamos įrangos išmontavimą ir dezaktyvavimą, ir kuo veiksmingiau ir saugiau sutvarkyti susidarysiančias atliekas;
  • gauti reguliuojančių Lietuvos Respublikos institucijų leidimą planuojamai veiklai įgyvendinti; 
  • atlikti konsultacinę paramą vykdant įrangos išmontavimą ir dezaktyvavimą.

Pagal sutartį Rangovas parengė dokumentų rinkinį, į kurį įeina technologinis projektas, saugos pagrindimas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, darbo projektas ir kitus dokumentus, reikalingus atlikti išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus.

Įgyvendinus  projektą B9/1,  1-ojo energijos bloko turbinų salėje bus išmontuota ir dezaktyvuota apie 16 000 tonų įrangos, didžiąją dalį kurios sudaro  turbinos ir turbinų sistemos dalys, siurbliai, armatūra ir vamzdynai (bendras ilgis 15 000 m.).

Rangovas: Konsorciumas, susidedantis iš UKAEA Ltd. (buvusi United Kingdom Atomic Energy Authority) – konsorciumo lyderis (Jungtinė Karalystė), Grontmij (Jungtinė Karalystė), Ernst & Young Baltic UAB (Lietuva) Babcock International Group (UKAEA, Jungtinė Karalystė), Ernst & Young (Lietuva), SWECO BKG LSPI UAB (Švedija, Lietuva).  

Pirminė projekto kaina: 3 978 415 eurų ir 2 892 850 svarų sterlingų.

Faktinė projekto kaina: 3 611 806 eurų ir 2 586 174,78 svarų sterlingų.

Galutinė projekto kaina mažesnė, kadangi didžioji dalis licencijavimo darbų, šalinant pastabas buvo atlikta IAE personalo jėgomis. Projekto tvarkymas įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo procese, kurį pradžioje buvo numatyta, kad atliks Rangovas, taip pat atliekama IAE personalo jėgomis.

Projektas yra finansuojamas Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

Projekto įgyvendinimo eiga

Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2007-11-22. Šiai dienai visi užplanuoti projekto darbai atlikti. Iki 2013-11-28 yra projekto garantinis laikotarpis (re‑performance period). Pasibaigus garantiniam laikotarpiui projektas bus užbaigtas. Šiuo metu pasiekti pagrindiniai projekto tikslai:

  • licencijavimo dokumentai (poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, technologinis projektas ir saugos pagrindimas) yra patvirtinti Lietuvos atsakingų institucijų, 2011-10-19 VATESI viršininko įsakymu Nr.22.3-105  pakeistos IAE 1-ojo bloko eksploatacijos licencijos galiojimo sąlygos. Remiantis įtrauktais pakeitimais, Ignalinos AE suteikiama teisė atlikti 1-ojo bloko turbinų salės įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus (projektas B9-1);
  • 2012-05-24 užbaigtas visos sutartyje numatytos projektinės dokumentacijos rengimas;
  • 2012-05-29 projekto dokumentai buvo priduoti į IAE archyvą.