2206 projektas. Įrangos išmontavimas pagal B9/1 projektą

Įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų atlikimas

Bloko G-1 įrangos išmontavimo ir dezaktyvacijos darbai pradėti 2011 m. spalio mėn. ir buvo užbaigti 2016 m. liepos mėn.

  • atlikti būtini parengiamieji darbai, leisiantys vykdyti įrangos išmontavimą ir dezaktyvavimą
  • pagrindiniai pirmojo bloko G-1 įrangos išmontavimo darbai pradėti 2012 m. sausį (gavus pakeistą licenciją su VATESI leidimu atlikti įrangos išmontavimo darbus)
  • 2013 m. gruodžio mėn. pradėtas įrangos atliekų smulkinimo ir dezaktyvavimo įrenginio ir ventiliacijos įrenginio eksploatavimas

Šiuo metu visi įrangos išmontavimo darbai pagal B9-1 projektą baigti. Vykdomas pirminis atliekų apdorojimas ir elektros įrangos (kuri nėra B9-1 projekto sudėtyje) išmontavimas.

Pirminis apdorojimas - 95 proc. išmontuotos įrangos