Valdyba


DARIUS JASINSKIS * 
IAE VALDYBOS PIRMININKAS 


1. Valdybos narys nuo: 2020-06-23 

2. Pareigos kituose juridiniuose asmenyse

 • UAB "FSQUARE" akcininkas, Valdybos narys

3. Išsilavinimas

 • Kauno technologijų universitetas, magistro studijos, telekomunikacijos
 • Vytauto Didžiojo universitetas, magistro studijos, tarptautinio verslo vadyba
 • Baltic Management Institute, vykdomojo verslo administravimo studijos
  (ang. executive business administration)

4. Profesinė patirtis

 • Projektų bei transformacijos programų valdymo patirtis telekomunikacijų ir bankininkystės srityje
 • Vadovavimas Danske Bank A/S Baltijos šalių bankų apjungimo programai ir tolimesnių transformacijų vykdymas
 • Danske Bank A/S Estijos filialo direktorius, o vėliau likvidatorius 2019-2020 m.
 • Narystė Baltic Institute of Corporate Governance (BICG)

5. Atlygis

 • 2022 m. I ketvirtis - 4 225 Eur
 • 2022 m. II ketvirtis - 4 070 Eur
 • 2022 m. III ketvirtis - 4 560 Eur
 • 2022 m. IV ketvirtis - 5 941,14 Eur

Informacijos apie galimą interesų konfliktą nėra.

* nepriklausomas valdybos narys.

__________________________________________________________________________________________________


LAIMONAS BELICKAS *

1. Valdybos narys nuo: 2020-03-26

2. Pareigos kituose juridiniuose asmenyse

 • UAB "Orion Leasing" generalinis direktorius / Valdybos pirmininkas

3. Išsilavinimas

 • Ekonomikos bakalauras, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas
 • Tarptautinės prekybos magistras, Vilniaus Universitetas
 • Baltic Management Institute, Tulane Universitetas N.Orleanas, JAV verslo magistrų mokymai

4. Profesinė patirtis

 • UAB Orion Leasing generalinis direktorius / Valdybos pirmininkas

 • UniCredit verslo steigimas ir vystymas Lietuvoje, vadovavimas ir verslo plėtra Baltijos šalyse, kredito komitetų narys
 • Nordea Bank verslo klientų finansavimo organizavimas Lietuvoje, kredito komitetų narys
 • Vadovavimas Nordea Grupės vidaus audito padaliniui Baltijos šalyse
 • Narystė Europos lizingo asociacijų konfederacijos veikloje atstovaujant Lietuvą ir atstovaujant visas šalis nares statistikos ir rinkų srityje
 • Narystė Lietuvos Investuotojų forume
 • Kita įvairi verslo konsultacinė veikla

5. Atlygis

 • 2022 m. I ketvirtis - 1 815 Eur
 • 2022 m. II ketvirtis - 1 306,25 Eur
 • 2022 m. III ketvirtis - 3 135 Eur
 • 2022 m. IV ketvirtis - 4 243,68 Eur

Informacijos apie galimą interesų konfliktą nėra.

* nepriklausomas valdybos narys.

_________________________________________________________________________________________________


PATRICIJA CEIKO

1. Valdybos narė nuo: 2020-03-26

2. Pareigos kituose juridiniuose asmenyse

 • Branduolinės energetikos politikos grupės patarėja

3. Išsilavinimas

 • Energetikos ir termoinžinerijos mokslo magistro laipsnis (energetikos planavimo specializacija)
 • Aplinkos inžinerijos bakalauro laipsnis (šilumos, dujų tiekimo ir vėdinimo pakraipa)

4. Profesinė patirtis

 • 17 metų patirtis energetikos sektoriuje, iš jų: 14 metų teisėkūros, 8 metų strateginio planavimo patirties.

5. Atlygis

 • 2022 m. I ketvirtis - 3 410 Eur (skirtas atlygis pervedamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą).
 • 2022 m. II ketvirtis - 2 310 Eur (skirtas atlygis pervedamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą).
 • 2022 m. III ketvirtis - 2 582,50 Eur (skirtas atlygis pervedamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą).
 • 2022 m. IV ketvirtis - 4 243,68 Eur (skirtas atlygis pervedamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą).

Informacijos apie galimą interesų konfliktą nėra.

___________________________________________________________________________________________________

dr. JURGITA RADZEVIČĖ

1. Valdybos narė nuo: 2020-07-15

2. Pareigos kituose juridiniuose asmenyse

 • UAB "SBA Home", generalinė direktorė

3. Išsilavinimas 

 • Vadybos doktorantūros studijos, Kauno technologijos universitetas
 • Ekonomikos ir finansų magistras, Vilniaus universitetas
 • Vadybos bakalauras, Vilniaus universitetas

4. Profesinė patirtis 

 • 15 metų strateginio valdymo patirtis žemės ūkio ir FMCG srityje
 • Scandagra Eesti A/S generalinė direktorė
 • Vikonda UAB valdybos narė
 • Vikeda UAB generalinė direktorė
 • Docentė - praktikė, Kauno Technologijos universitetas

5. Atlygis

 • 2022 m. I ketvirtis - 3 173,75 Eur
 • 2022 m. II ketvirtis - 2 323,75 Eur
 • 2022 m. III ketvirtis - 3 545 Eur
 • 2022 m. IV ketvirtis - 4 243,68 Eur 

Informacijos apie galimą interesų konfliktą nėra.

* nepriklausoma valdybos narė.

___________________________________________________________________________________________________

 
RIMVYDAS ŠTILINIS

1. Valdybos narys nuo: 2020-03-26

2. Pareigos kituose juridiniuose asmenyse

 • UAB "Energy cells" generalinis direktorius

3. Išsilavinimas

 • Energetikos inžinerijos magistras, Kauno Technologijos Universitetas, Elektrotechnikos fakultetas
 • Magistro studijų semestras, Lundo Universitetas (Švedija), Industrinės elektrotechnikos fakultetas
 • Elektros technologijų bakalauras, Kauno Technologijos Universitetas, Elektrotechnikos fakultetas

4. Profesinė patirtis

 • UAB “EPSO-G”, Lietuvos perdavimo sistemos operatorių ir energijos mainų grupė, Infrastruktūros direktorius 
 • „Lietuvos energija“, UAB, Elektros/šilumos generacijos, dujų/elektros tiekimo ir skirstymo grupė, Projektų valdymo departamentas (angl. PMO) direktorius
 • UAB “Visagino atominė elektrinė”, specialiosios paskirties bendrovė naujos AE statybos projektui, Generalinis direktorius; Statybos departamento direktorius; Branduolinės energetikos departamento direktoriaus pavaduotojas
 • AB “Lietuvos energija”, inžinierius, Projektų vadovas

5. Atlygis

 • 2022 m. I ketvirtis - 2 907 Eur
 • 2022 m. II ketvirtis - 3 721,55 Eur
 • 2022 m. III ketvirtis - 2 800 Eur
 • 2022 m. IV ketvirtis - 4 243,68 Eur

Informacija apie galimą interesų konfliktą: klausimų, susijusių su VĮ IAE svarstymas LITGRID AB  valdyboje ir kt.