Valdyba

JURGITA RADZEVIČĖ 
VALDYBOS PIRMININKĖ

NEPRIKLAUSOMA VALDYBOS NARĖ

 1. Valdybos narė nuo: 2024-04-23

 2. Pareigos kituose juridiniuose asmenyse
 • UAB "SBA Home", generalinė direktorė
 1. Išsilavinimas 
 • Vadybos doktorantūros studijos, Kauno technologijos universitetas
 • Ekonomikos ir finansų magistras, Vilniaus universitetas
 • Vadybos bakalauras, Vilniaus universitetas
 1. Profesinė patirtis 
 • 15 metų strateginio valdymo patirtis žemės ūkio ir FMCG srityje
 • Scandagra Eesti A/S generalinė direktorė
 • Vikonda UAB valdybos narė
 • Vikeda UAB generalinė direktorė
 • Docentė - praktikė, Kauno Technologijos universitetas

Informacijos apie galimą interesų konfliktą nėra

___________________________________________________________________________________________________

LAIMONAS BELICKAS 
NEPRIKLAUSOMAS VALDYBOS NARYS

 1. Valdybos narys nuo: 2024-04-23

 2. Pareigos kituose juridiniuose asmenyse
 • UAB "Orion Leasing" generalinis direktorius / Valdybos pirmininkas
 1. Išsilavinimas
 • Ekonomikos bakalauras, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas
 • Tarptautinės prekybos magistras, Vilniaus Universitetas
 • Baltic Management Institute, Tulane Universitetas N.Orleanas, JAV verslo magistrų mokymai
 1. Profesinė patirtis
 • UAB Orion Leasing generalinis direktorius / Valdybos pirmininkas
 • UniCredit verslo steigimas ir vystymas Lietuvoje, vadovavimas ir verslo plėtra Baltijos šalyse, kredito komitetų narys
 • Nordea Bank verslo klientų finansavimo organizavimas Lietuvoje, kredito komitetų narys
 • Vadovavimas Nordea Grupės vidaus audito padaliniui Baltijos šalyse
 • Narystė Europos lizingo asociacijų konfederacijos veikloje atstovaujant Lietuvą ir atstovaujant visas šalis nares statistikos ir rinkų srityje
 • Narystė Lietuvos Investuotojų forume
 • Kita įvairi verslo konsultacinė veikla

Informacijos apie galimą interesų konfliktą nėra

___________________________________________________________________________________________________

PATRICIJA CEIKO
VALDYBOS NARĖ - VALSTYBĖS TARNAUTOJA

 1. Valdybos narė nuo: 2024-04-23

 2. Pareigos kituose juridiniuose asmenyse
 • Branduolinės energetikos politikos grupės patarėja
 1. Išsilavinimas
 • Energetikos ir termoinžinerijos mokslo magistro laipsnis (energetikos planavimo specializacija)
 • Aplinkos inžinerijos bakalauro laipsnis (šilumos, dujų tiekimo ir vėdinimo pakraipa)
 1. Profesinė patirtis
 • 17 metų patirtis energetikos sektoriuje, iš jų: 14 metų teisėkūros, 8 metų strateginio planavimo patirties.

Informacijos apie galimą interesų konfliktą nėra

___________________________________________________________________________________________________

KAROLIS SANKOVSKI
NEPRIKLAUSOMAS VALDYBOS NARYS

 1. Valdybos narys nuo: 2024-04-23

 2. Pareigos kituose juridiniuose asmenyse
 • Infradeal įmonės steigėjas ir vadovas. Strategijos ir infrastruktūros verslo konsultavimo įmonė. 
 • AB Kauno tiltai Stebėtojų tarybos narys
 1. Išsilavinimas 
 • Teisės magistras, Provanso Aix-Marseille universiteto (Prancūzija)
 • Teisės studijos Lyon 3 Jean Moulin universitetas
 • Teisės bakalauras, Mykolo Romerio universitetas
 • ISM vadovų magistrantūra
 • BICG valdybos narių programa
 1. Profesinė patirtis 
 • LTG Infra generalinis direktorius. Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už geležinkelių infrastruktūros priežiūrą, eismo valdymą, paslaugų pardavimą, infrastruktūros plėtrą, įskaitant elektrifikacijos ir Rail Baltica programas, taip pat kitas infrastruktūros valdytojui priskiriamas veiklas
 • UAB Rail Baltica Statyba vadovas
 • RB RAIL AS Stebėtojų tarybos pirmininkas
 • AB „Litgrid“ valdybos narys ir įmonės Strateginės infrastruktūros departamento direktorius. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už elektros perdavimo jungčių tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link“) ir Lietuvos ir Švedijos („NordBalt“), strateginės svarbos projektų, įgyvendinimą, sinchronizacijos su Kontinentinės Europos tinklais programos projektus, AEŠ jėgainių prijungimo prie perdavimo tinklo projektus
 • LITPOL LINK sp. z o.o. Stebėtojų tarybos pirmininkas

   

Informacijos apie galimą interesų konfliktą nėra