Radioaktyvių medžiagų vežimas ir tvarkymas

Dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, radioaktyviųjų šaltinių transportavimo ir turimų arba planuojamų įsivežti į Lietuvos Respubliką jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių prašome kreiptis į Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus radioaktyviųjų atliekų pirminio apdorojimo ir Maišiagalos saugyklos priežiūros grupės vadovą telefonu 86 8263 656. 

Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo atmintinė

Prašymų formos