Giluminis radioaktyviųjų atliekų atliekynas

Kaip ir kodėl atsirado Giluminio atliekyno projektas?

 

Giluminio atliekyno maketas. Paveikslėlio šaltinis: @covra.nl galerija1983–2009 Lietuvoje eksploatuojant Ignalinos atominę elektrinę (IAE) ir nuo 2010 m. vykdant IAE eksploatavimo nutraukimą susidarė didelis kiekis panaudoto branduolinio kuro (PBK) ir radioaktyviųjų atliekų (RA). 2022 m. duomenimis, numatomas PBK ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų kiekis, kuris turės būti patalpintas į giluminį atliekyną - 2416 tHM (tonų sunkiųjų metalų) PBK bei apie 10 tūkst. tonų kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų. Šioms atliekoms priskiriamos metalinės reaktorių konstrukcijos, kuro rinklių dalys, valdymo strypai bei kitos ilgaamžės radioaktyviosios atliekos. Pažymėtina, kad numatomas radioaktyviųjų atliekų kiekis yra apytikris, kadangi IAE pastatų ir įrenginių išmontavimo metu susidarysiančių atliekų kiekis gali būti tik preliminariai numatomas.

Panaudotas branduolinis kuras jau perkeltas į specialius konteinerius ir saugomas PBK saugyklose. Kitos radioaktyvios atliekos yra išimamos iš eksploatacinių atliekų saugyklų ar generuojamos vykdant išmontavimo darbus, talpinamos į atliekų saugojimo konteinerius, kurie perkeliami ir saugomi atitinkamuose saugyklose. Ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų ir PBK patalpinimas į saugyklas - tik laikinas sprendimas. Baigiantis projektuose numatytam konteinerių ir saugyklų, skirtų ilgaamžių radioaktyvių atliekų saugojimui bei panaudoto branduolinio kuro eksploatavimo terminui (2050 metai ir 2067 metai atitinkamai), turi būti pasirengta galutiniam šių radioaktyvių atliekų sutvarkymui.

Pagrindiniai Giluminio atliekyno projekto tikslai:

  • Remiantis Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa, būtina sutvarkyti visas Lietuvoje esančias ir susidarysiančias radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį kurą;
  • Užtikrinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų ilgalaikę saugą.

Planai ateičiai

Strateginiuose Lietuvos dokumentuose numatyta, kad baigiantis ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laikino saugojimo periodui, ilgaamžės radioaktyviosios atliekos turės būti talpinamos į giluminį radioaktyviųjų atliekų atliekyną (toliau – GA). Vadovaujantis tarptautine praktika ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijomis, šiuo metu tai yra vienintelis pasaulyje pripažintas saugus ir tvarus ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo būdas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu Lietuvos Respublikoje susidariusios radioaktyviosios atliekos turi būti dedamos į GA Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nuo 2019 m. IAE pradėjo įgyvendinti ilgalaikį GA atliekyno įrengimo Lietuvos Respublikos teritorijoje projektą.

GA projekto suinteresuotosios šalys ir partneriai